På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1273

Mätvärdesgivare

  • Beskrivning
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ 1273 är en mätvärdesgivare i tvåledarutförande (4–20 mA) som används till GEMÜs flödesmätare med magnetsvävkropp för kontinuerlig flödesövervakning. Enkel montering – kläms fast på flödesmätaren. Elektrisk anslutning via kabelförskruvning.

  • ATEX
  • Explosionsskydd