På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1002

Handvred

  • Beskrivning
  • Tillbehör

GEMÜ 1002 är en manuell nödstyrning för pneumatiska linjära ställdon på membran-, sätes- och reglerventiler. Inbyggd optisk lägesindikering är standard. Den manuella nödstyrningen kan inte användas som stängningsbegränsning!

Passande produkter