På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1310

Optisk lägesindikering med synglas

  • Beskrivning
  • Tillbehör

GEMÜ 1310 är en optisk lägesindikering av plast med synglas för pneumatiska linjära ställdon. Indikeringsspindel med metallkärna. Två givarhållare kan fästas med klämma. Kan användas med beröringsfria givare M12x1 eller M18x1.

Passande produkter