På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1300

Optisk lägesindikering med synglas

  • Beskrivning

GEMÜ 1300 är en optisk lägesindikering av plast med synglas för pneumatiska linjära ställdon. Artikeln finns även i kompakt utförande på begäran.