På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1010

Slaglängdsbegränsning

  • Beskrivning
  • Funktioner

GEMÜ 1010 är en handspak för membranventilen GEMÜ 650, ställdonsstorlek 0T1, för manuell provtagning. Handspaken monteras på membranventilen på fabrik.

  • Handspak kan monteras steglöst (360°) och därmed riktas optimalt
  • Version med dödmansgrepp
  • Enkel och effektiv
  • Fjädersprint skyddar handtaget från att tryckas ner oavsiktligt
  • Funktion för att hålla hela ventilen öppen vid autoklavering, även över ansatserna på membranet
  • Version med bromsning
  • Ventilen stängs så fort man släpper handtaget
  • Den bestämda stängningskraften ökar membranets livslängd