På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1161

Slaglängdsbegränsning

  • Beskrivning
  • Tillbehör

GEMÜ 1161 är en mekanisk slaglängdsbegränsning med synglas för pneumatiska, linjära ställdon. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.

Passande produkter