På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ N185

Överströmningsventil

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer

Överströmningsventilerna GEMÜ N085 och N185 skyddar anläggningen och rörledningarna mot alltför högt tryck och begränsar trycktopparna. Genom en tredje rörstuts kan ventilen monteras i huvudledningen. Om trycket ökar lyfts fjädern och ventilen öppnas. Trycket minskar till det angivna värdet och kan ledas ut i en sidoledning via den tredje rörstutsen. Om trycket sjunker trycker fjäderkraften membranet mot tätningens säte och ventilen stängs. Fjäderkraften kan vid behov ställas in med en ställskruv.

 • Ventilerna kan ställas in även under arbetstryck
 • De optimerade kolvarna, fjädrarna och reglerytorna garanterar goda styrtekniska egenskaper
 • Ställdonet är hermetiskt avskilt från mediet
 • Anslutningstyp: Fläns; Stuts; Unionskoppling
 • Ventilhusmaterial: PP-B; PVC; PVDF
 • Max. drifttryck: 10 bar
 • Max. medietemperatur: 100 ° C
 • Min. medietemperatur: -20 ° C
 • Dimensioner: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')