Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Virtual Reality

Nytänkande teknisk utbildning

GEMÜs ventil-, mät- och reglerkomponenter av högsta kvalitet är viktiga element i en processteknisk anläggning. Korrekt montering och professionellt underhåll är därför förutsättningar för en effektiv drift och optimala driftcykler för anläggningen. Vårt utbildningsteam utvecklade därför en Virtual-Reality-utbildningsmodul som det perfekta komplementet till våra praktiska utbildningar. Den nya utbildningsmodulen fokuserar framförallt på att underlätta underhållet av membranventiler.

I GEMÜs videostream: Lära för framtiden med Virtual Reality.

Fördjupat lärande

Genom att kombinera teoretisk och praktisk inlärning blir det generellt lättare att komma ihåg arbetssteg och arbetsförloppet som helhet. Därför utbildas deltagarna i GEMÜs serviceutbildningar direkt vid produkterna efter en teoretisk introduktion inom ämnet membranbyte. Därefter kan även en VR-utbildning genomföras om så önskas, för att få en djupare kunskap om rörelser genom en processorienterad inlärning.
Fortbildningen resp. utbildningen förmedlas till deltagarna på ett lättsamt sätt men är ändå konkret användbar i yrkesvardagen. Med hjälp av spelifierade element kan ytterligare incitament till lärande skapas, vilket i sin tur gör inlärningen till en riktig upplevelse.

Innehåll i VR-programmet

  • Introduktionsmodul med en variation av uppgifter för spelifierad inlärning av rörelser och ”motiverande knuff” för själva utbildningen
  • Snabb och lättförståelig introduktion genom ett stödjande, kontextorienterat läge som går igenom de åtgärder som ska genomföras steg för steg (”Träningsläge”)
  • (Själv-)kontroll i det så kallade ”Provläget” (som tillval med digitalt certifikat inklusive dokumentation av eventuella fel) utan informations- och hjälpfunktioner

Fördelar med det virtuella utrymmet

  • Intensifiering av inlärningsupplevelsen genom ändring av miljö och visuella stimuli (från klassrum/arbetsbänk till VR-utrymmet)
  • Djupdykning i läromaterialet för en bättre förankring av den överförda kunskapen
  • Hög inlärningseffekt genom praktiska interaktioner och rörelser

Alla VR-utbildningar handleds av tekniska coacher med mångårig branscherfarenhet och som även genomför de praktiska utbildningarna för membranbyte.

Fördelar med det RFID-understödda underhållet/GEMÜ CONEXO

Oavsett om det gäller regler för god tillverkningssed, optimering av aktuella underhållsintervaller eller nybeställning av slitagedelar – med RFID-tekniken uppstår flera nya möjligheter att förse anläggningskomponenter med digital märkning och att elektroniskt registrera, spara och bearbeta den insamlade informationen.

 

I VR-utbildningen finns en särskild modul för simulering av hantering av/arbete med denna teknik resp. underhållssystemet CONEXO. Här får deltagarna lära sig hanteringen av RFID-läsaren/pennan och appen på surfplattan och internaliserar ordningsföljden för underhållsstegen. Så här undersöks bland annat membranet och såhär bedöms dess tillstånd i appen. I verklig drift flödar denna information till den centrala förvaltningen och kan ligga till grund för bestämning av nästa underhållsintervall.

Global tillgänglighet

VR-utbildningarna kan genomföras inom snar framtid i många länder. Bland annat vid våra säten i Tyskland, Frankrike och Österrike eller som lokala utbildningar direkt hos kunden med den bärbara VR-utrustningen. Ett annat alternativ är den virtuella anslutningen mellan olika säten. Det finns möjlighet till att träffas via ett virtuellt ”cyber-klassrum” i de dotterbolag som är utrustade med VR, för att t.ex. diskutera vissa teman eller förklara samt visa upp produkter. Det skapar förutsättningar för ett modernt och samtidigt ekonomiskt arbetssätt.