På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ ställdon med andra ventilprinciper

För regleruppgifter

Användningsområden och branscher

Sätesventiler med lång slaglängd är särskilt lämpliga för regleruppgifter eftersom de kan utföra en mycket noggrann reglering. Men det kan vara fördelaktigt att välja ställdon med andra funktionsprinciper. I fiberhaltiga medier t.ex. använder GEMÜs kunder ställdon med membranventilprinciper.

Luftmängdsreglering för galvaniska bad

Air volume control for galvanizing baths
Vid galvaniseringsprocesser formas småbubblor på ytorna som ska galvaniseras. Om gasbubblorna blir kvar kan detta leda till inneslutnings- och beläggningsfel. För att uppnå en jämn beläggningskvalitet måste man förhindra att gasbubblorna fastnar kvar.
mer