På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ nyhetsrum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Exakt tryckövervakning i anläggningar och rörledningar

Exakt mätning i ett bredare tryck- och temperaturområde

mer

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter

mer

GEMÜs nya självtätande anslutningsprincip för modulära ventillösningar

Optimerad anslutning av modulära ventilblockslösningar och varaktigt säker packning med en tätningsmetod utan O-ring.

mer

Säkrare medieförsörjning tack vare antistatiska anläggningskomponenter

Elektriskt ledande utföranden av flervägsventilblocket GEMÜ PC50 iComLine och GEMÜ TubeStar-slangarna möjliggör säker drift av anläggningar även med lättantändliga medier.

mer

Innovationspris för unikt tätningskoncept

GEMÜ får ACHEMA Innovation Award 2018 för sin PD-teknologi.

mer

GEMÜ inviger centrum för ytteknik

Nybygge i industriområdet Hohenlohe

mer