Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

1. Information om insamling av personuppgifter

1.1 Här nedan informerar vi om insamling av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som rör dig som person, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

1.2 Ansvarig enligt artikel 4 punkt 7 i EU:s dataskyddsförordning är GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Fritz-Müller-Str. 6-8, DE-74653 Ingelfingen-Criesbach, Tyskland, webmaster(at)gemue.de . Dataskyddsansvarig på företaget når du på datenschutz(at)gemue.de eller på vår postadress med tillägget ”der Datenschutzbeauftragte” (dataskyddsansvarig).

1.3 När du kontaktar oss via e-post eller genom ett kontaktformulär sparar vi de uppgifter vi har fått av dig (din e-postadress samt eventuellt även namn och telefonnummer) för att kunna besvara dina frågor. När dessa uppgifter inte längre behöver sparas raderar vi dem, eller begränsar behandlingen av dem om det finns juridiska krav på lagring för en viss tid.

1.4 Om vi vill anlita auktoriserade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller önskar använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte kommer vi nedan att informera dig i detalj om de motsvarande procedurerna. Därvid uppger vi också de fastställda kriterierna för lagringstiden.

2. Dina rättigheter

2.1 Du har följande rättigheter gentemot oss med avseende på dina personuppgifter:

 • Rätt att få tillgång till,
 • Rätt till rättelse eller radering,
 • Rätt till begränsning av behandling,
 • Rätt att göra invändningar mot behandling,
 • Rätt till dataportabilitet.

2.2 Du har dessutom rätt att vända dig en tillsynsmyndighet för dataskydd för att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

3. Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats

3.1 Vid användning av webbplatsen i rent informationssyfte, det vill säga när du inte registrerar dig eller på annat sätt förmedlar information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare förmedlar till vår server. När du vill besöka vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att webbplatsen ska kunna visas och för att garantera stabilitet och säkerhet (rättslig grund är artikel 6, punkt 1 f dataskyddsförordningen):

 • IP-adress
 • Datum och klockslag för förfrågan
 • Skillnad i tidszon i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i förfrågan (konkret sida)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Mängd data som överförts i det aktuella fallet
 • Vilken webbplats som förfrågan kommer ifrån
 • Webbläsare
 • Operativsystem och användargränssnitt
 • Webbläsarprogramvarans språk och version.

3.2 Förutom de redan nämnda uppgifterna kommer kakor (cookies) för vår webbplats att sparas på din dator. Kakor är små textfiler som sparas på din plattform och kopplas till webbläsaren som du använder. Genom kakan förses webbplatsen (i det här fallet vår) som placerar kakan med viss information. Kakor kan inte köra program eller föra över virus till din dator. De syftar till att göra internettjänsten både användarvänligare och effektivare.

3.3 Användning av kakor:

a) Den här webbplatsen använder följande typer av kakor, vars omfång och funktionssätt förklaras nedan:

 • Tillfälliga kakor (se b)
 • Permanenta kakor (se c).

Tillfälliga kakor raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dit hör särskilt sessionskakor. De sparar ett så kallat sessions-ID som gör det möjligt att koppla de olika förfrågningarna som kommer från din webbläsare till samma session. På så sätt kan din dator kännas igen när du besöker vår webbplats igen. Sessionskakorna raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

c) Permanenta kakor raderas automatiskt efter en viss tid som kan variera från kaka till kaka. Du kan alltid radera kakorna i din webbläsares säkerhetsinställningar.

d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar efter dina egna önskemål och t.ex. stänga av kakor från tredje part eller helt och hållet. Eventuellt kommer du då inte att kunna använda alla funktioner på den här webbplatsen.

4. Nyhetsbrev

4.1. Med ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi informerar om våra aktuella intressanta erbjudanden. De annonserade varorna och tjänsterna listas i förklaringen om samtycke.

4.2. För anmälan till vårt nyhetsbrev använder vi metoden med så kallat dubbelt samtyckeskrav (dubbel opt-in). Det betyder att vi skickar ett e-postmeddelande till e-postadressen som du anger när du anmäler dig, där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar anmälan inom 30 dagar spärras informationen och raderas sedan automatiskt efter en månad. Därutöver sparar vi alltid IP-adressen du använder och tidpunkterna för anmälan och bekräftelse. Syftet med proceduren är att bekräfta din anmälan och i förekommande fall avslöja möjligt missbruk av dina personuppgifter.

4.3. Den enda obligatoriska uppgiften för anmälan till nyhetsbrevet är din e-postadress. Ytterligare, särskilt markerade uppgifter är frivilla att ange och används för att kunna tilltala dig personligen. När du bekräftar sparas din e-postadress i syfte att skicka nyhetsbrevet. Den rättslig grunden är artikel 6, punkt 1 a dataskyddsförordningen.

4.4. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att motta nyhetsbrevet och avbryta prenumerationen på det. Du kan återkalla genom att klicka på den därför avsedda länken i varje nyhetsbrev eller genom att skicka ett meddelande till adressen som anges i villkoren för användning.

4.5. Vi informerar dig om att vi när vi skickar ut nyhetsbrevet utvärderar ditt användarbeteende. För denna utvärdering innehåller det skickade e-postmeddelandet så kallade webbfyrar och spårningspixlar vilka skapar enpixelbilduppgifter som sparas på vår webbplats. För utvärderingen förbinder vi de i § 3 nämnda uppgifterna och webbfyrarna med din e-postadress och ett unikt ID. Uppgifterna insamlas uteslutande under pseudonym, så att identiteterna alltså inte förbinds med dina andra personuppgifter och en direkt koppling till din person utesluts.

Du kan när som helst motsätta dig denna spårning genom att klicka på den därför avsedda länken i e-postmeddelandet eller genom att meddela oss på annat sätt. Informationen sparas så länge som du prenumererar på nyhetsbrevet. Vid avbruten prenumeration sparar vi uppgifterna rent statistiskt och anonymt.

5. Marknadsföring online

Användning av Google Ads Conversion

5.1. Vi använder Google Ads för att med hjälp av marknadsföringsverktyg (så kallade Google Ads) skapa uppmärksamhet för våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser. I relation till marknadsföringskampanjernas uppgifter kan vi utvärdera hur framgångsrika de enskilda marknadsföringsåtgärderna är. Vi gör det i syfte att visa dig reklam som är intressant för dig, att utforma vår webbplats så att den blir intressantare för dig, samt att få en rimlig uppskattning av marknadsföringskostnader.

5.2. Dessa marknadsföringsverktyg levereras av Google via så kallade ”Ad Server”. För det använder vi Ad Server-kakor som låter oss mäta bestämda parametrar för framgång, såsom vilka annonser som användaren har tagit bort eller klickat på. Om du navigerar till vår webbplats via en Google-annons sparar Google Ads en kaka på din dator. Dessa kakor blir som regel ogiltiga efter 30 dagar och ska inte tjäna syftet att identifiera dig personligen. För dessa kakor sparas som regel såsom analysvärden unikt kak-ID, antal annonsvisningar per publicering (frekvens), senaste annonsvisning (relevant för visningsbaserade konverteringar) samt information om avanmälan (anger att användaren inte längre vill vara mottagare).

5.3. De här kakorna gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och om kakan som har sparats på användarens dator ännu inte har löpt ut kan Google och kunden se att användaren har kommit till sidan genom att ha klickat på annonsen. Varje Ads-kund får en separat kaka. Kakor kan därmed inte spåras tvärsöver Ads-kunders webbplatser. Själva registrerar och bearbetar vi inga personuppgifter vid de nämnda marknadsföringsåtgärderna. Från Google får vi bara statistiska utvärderingar. Med ledning av dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av de använda marknadsföringsåtgärderna som är särskilt effektiva. Mer omfattande uppgifter får vi inte från användningen av marknadsföringsverktyget och vi kan inte identifiera användaren med ledning av den information vi får.

5.4. Som ett resultat av de marknadsföringsverktyg som har använts upprättar din webbläsare automatiskt en direkt förbindelse med Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den vidare användningen av de uppgifter som samlas in av Google genom användningen av det här verktyget och med det som utgångspunkt informerar vi dig om vad vi vet: Genom integrationen av Ads Conversion får Google information om att du har anropat den aktuella delen av vår webbplats eller att du har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad användare för någon Google-tjänst kan Google koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in på ditt Google-konto är det möjligt att leverantören registrerar och sparar din IP-adress.

5.5. Du kan på olika sätt förhindra att du blir föremål för den här spårningsmetoden: a) med en motsvarande inställning av din webbläsare, särskilt leder avstängning av kakor från tredje part till att du inte får några annonser från tredje part; b) genom avstängning av kakor för konverteringsspårning, på så sätt att du ställer in din webbläsare så att kakor från domänen ”www.googleadservices.com” blockeras, https://www.google.de/settings/ads (den här inställningen raderas när du raderar dina kakor); c) genom avaktivering av intresserelaterade annonser, vilket är en del av självregleringskampanjen ”About Ads”, via länken http://www.aboutads.info/choices (den här inställningen raderas när du raderar dina kakor); d) genom permanent avaktivering i din Firefox-, Internet Explorer- eller Google Chrome-webbläsare via länken Link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi upplyser dig om att du i detta fall kanske inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner i det här utbudet till fullo.

5.6. Den rättslig grunden för bearbetningen av dina uppgifter är artikel 6, punkt 1 f dataskyddsförordningen. Ytterligare information om dataskydd hos Google hittar du här: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativt kan du besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org. Google har genomgått certifiering enligt Privacy Shield mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Chattfunktion

Den här webbplatsen använder chattfunktionen från Userlike, en livechattprogramvara från företaget Userlike UG (entreprenadföretag), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Tyskland.

När sidan hämtas är kakor inställda för att Userlike-widgeten ska kunna laddas och visas. Dessa behövs även för att tillämpa tekniken (för att upprätta kommunikation) till Userlike-budbäraren. Userlike samlar in och sparar data först när det finns en chattanslutning. Då upprättas en anslutning till servrarna för Userlike UG och personliga data sparas efter ditt samtycke. Dit hör innehåll i chatten, datum och tidpunkt för hämtning, webbläsartyp och -version, IP-adress, använt driftsystem, URL för tidigare besökta webbplatser, antal skickade data samt förnamn, efternamn och e-postadress. För att slutanvändaren ska identifieras vid en ny användning sparar Userlike också kakor med användarinformation. Dessa kakor kan raderas när som helst via webbläsaren.

Mer information om hantering av dina uppgifter i livechattfunktionen, samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda dina personliga uppgifter finns att läsa i dataskyddsinformationen för Userlike på https://www.userlike.com/de/privacy_policy.

7. Sökfunktion

Den här webbplatsen använder söktekniken från Algolia, Inc., 589 Howard Street, Suite 5, San Francisco, CA 94105, USA.

Algolia är en söktjänst i realtid som ger besökaren en direkt visuell kvittering på sina sökningar och som även klarar av att hantera stavfel. Din IP-adress och dina sökningar sparas på en av företagets tre serverplatser (huvudkontoret i San Francisco eller dotterbolagen Algolia SAS, 55 Rue d’Amsterdam, 75008 Paris, Frankrike och Algolia Ltd., 1 Primrose St, London, EC2A 2EX, UK).

Mer information om hantering av användaruppgifter finns i integritetspolicyn från Algolia på https://www.algolia.com/policies/privacy.

8. Google Maps

8.2.1 På den här webbplatsen använder vi innehåll från Google Maps. Det gör att vi kan visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och att du kan använda den bekväma kartfunktionen.

8.2.2 Genom ditt besök på webbplatsen får Google information om att du har besökt motsvarande del av vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns under § 3 i den här förklaringen. Det sker oberoende av om det finns ett användarkonto hos Google som du är inloggad på eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad hos Google kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill ha den här kopplingen till din Google-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter som en användarprofil och använder dem för marknadsföring, marknadsundersökningar och/eller användarvänlig utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering görs i synnerhet (även gentemot ej inloggade användare) för framställning av användaranpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala närverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att motsätta dig skapandet av den här användarprofilen, men för att utöva den rätten måste du vända dig till Google.

8.2.3 Ytterligare information om syftet med och omfånget av insamling och behandling av uppgifter hos insticksmodulernas leverantör får du i leverantörens integritetspolicy. Där får du även mer information om dina rättigheter i förhållande till dem och möjliga inställningar för att skydda din integritet: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google bearbetar dina personuppgifter även i USA och har genomgått certifiering enligt Privacy Shield mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Google reCAPTCHA

Vi använder ”Google reCAPTCHA” (nedan kallat ”reCAPTCHA”) på våra webbplatser. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om datainmatningar på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiskt program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende utifrån olika kriterier. Den här analysen sätter igång automatiskt när webbplatsbesökaren kommer till webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, hur mycket tid webbplatsbesökaren tillbringar på webbplatsen eller vilka rörelser användaren gör med muspekaren). De data som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna körs helt och hållet i bakgrunden. Webbplatsbesökaren får ingen indikation på att analysen pågår.

Behandlingen av uppgifter sker med stöd i artikel 6, punkt 1 f i GDPR. Den som driver webbplasten har ett berättigat intresse av att skydda webbplatsen från automatiskt spioneri och spam.

Du hittar ytterligare information om Google reCAPTCHA samt Googles integritetspolicy via följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

10. Google Tag Manager

Med Google Tag Manager kan marknadsförare hantera taggar för webbplatser via en plattform. Själva Tag Managern som använder taggarna fungerar utan cookies och samlar inte in några personuppgifter. Tag Managern triggar endast andra taggar som i sin tur kan samla in data under vissa omständigheter. Förklaringar och mer information om respektive tredje part finns i denna integritetspolicy. Google Tag Manager använder dock inte dessa data. Har du avaktiverat cookies tas detta i beaktande för alla spårningstaggar som används med Google Tag Manager. Verktyget ändrar inte dina inställningar för cookies.

Eventuellt ber Google om tillstånd att dela vissa produktdata (t.ex. information om ditt konto) med andra Google-produkter, för att aktivera särskilda funktioner. Bland annat för att underlätta när du lägger till nya händelsetaggar för AdWords. Dessutom kontrollerar utvecklarna på Google med jämna mellanrum information om produktanvändning för att kontinuerligt optimera produkten. Google kommer aldrig att dela uppgifter av detta slag med andra Google-produkter utan ditt godkännande.

Mer information hittar du i Googles användarvillkor och i Googles integritetspolicy för denna produkt.
https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

11. Inxmail Professional

11.1 Vi använder funktioner i nyhetsbrevsverktyget Inxmail Professional från Inxmail GmbH, Wentzigerstraße 17, 79106, Freiburg, Tyskland (hädanefter kallat: Inxmail).
Inxmail är en programvara för personligt anpassade nyhetsbrev och automatiserade e-postkampanjer. Med hjälp av s.k. webb-beacons och spårningspixlar kan vi mäta hur mottagaren interagerar med nyhetsbreven. Då sparas cookies från Inxmail på din enhet.
Därigenom behandlas följande personuppgifter av Inxmail:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Meta- och kommunikationsdata
 • Information om din enhet
 • IP-adress
 • Användningsdata
 • Intressen
 • Besökta sidor

Ytterligare part som tar del av dina uppgifter är Bringe Informationstechnik i egenskap av underleverantör.
Mer information om hur Inxmail behandlar dina uppgifter hittar du här: www.inxmail.com/data-conditions

11.2 Vi använder oss av Inxmail för att registrera potentiella nya prenumeranter för nyhetsbrev samt analysera och utvärdera våra nyhetsbrevskampanjer.

11.3 Rättslig grund för behandlingen av användarens personuppgifter är användarens samtycke enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen.

11.4 Dina personuppgifter sparas så länge detta är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. för skatte- och bokföringsändamål. Dessutom kan dessa data raderas av Inxmail på uppdrag av webbplatsoperatören. Lagringen av cookies är inte Inxmails område.

11.5 Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte den tidigare behandlingen av dina personuppgifter, till vilken du gett ditt samtycke.
Du kan förhindra att Inxmail samlar in och behandlar dina personuppgifter genom att inte tillåta lagring av cookies från tredje part på din dator, använda funktionen ”Spåra inte” (”Do Not Track”) i din webbläsare, avaktivera skriptkoder i din webbläsare eller installera en skript-blockerare som t.ex. NoScript (https://noscript.net/) eller Ghostery (https://www.ghostery.com) i din webbläsare.
Mer information om vilka rättigheter du har gentemot Inxmail att återkalla samtycke till behandling av, eller radera, dina personuppgifter hittar du under: https://www.inxmail.com/data-conditions

12. Google analytics:

Gemü Sverige AB,  använder google analytics för att samla information om hur websidan används och hur vi ska anpassa och utvärdera sidans användarvänlighet och förbättra användarupplevelsen.

Inga personuppgifter (så som e-post, namn eller personnummer) samlas in i detta syfte.

De cookies som Google Analytics använder på den här webbplatsen lagrar information om:

⦁ Tidpunkt då du besökte webbplatsen första gången

⦁ Tidpunkt då du besökte webbplatsen senast

⦁ Tidpunkt då ditt nuvarande besök påbörjades

⦁ Antal gånger som du besökt webbplatsen

⦁ Ett unikt ID för din webbläsare

⦁ Hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)

Eftersom vi använder tjänster från Facebook, LinkedIN och Google Plus kan även cookies från dessa företag läsas och skrivas till din webbläsare när du besöker vår webbplats. Dessa cookies är så kallade tredjepartscookies.

Utöver det kan de också förekomma att vi använder vi verktyg för A/B-tester som t.ex. Convert Experiments och Optimizely, verktyg för analys av innehållsspridning som Tynt och remarketingverktyg som AdRoll.

Information om hur du använder webbplatsen (t.ex. vilka sidor du tittar på) kan vi komma att använda för att rikta annonser till dig via Googles annonsnätverk. Önskar du inte få annonser riktade till dig utifrån vilka sidor och webbplatser du besöker kan du stänga av detta via http://www.networkadvertising.org/choices/.

Om du inte vill att den här webbplatsen ska lagras cookies i din webbläsare kan du undvika det på olika sätt:

1. Du kan när som helst radera cookies från din webbläsare

2. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas

Du kan ladda ner en plugin till din webbläsare som gör att Google Analytics, inte på någon webbplats du besöker, kommer att skriva cookies till din webbläsare eller spåra hur du använder webbplatsen

13. Insamling av personuppgifter för att utföra avtalsenliga uppdrag 

Inom ramen för uppdrag till leverantörer av tjänster eller annat, eller om du beställer tjänster eller annat av oss, bearbetar vi sådana data som behövs för att kunna utföra det avtalade uppdraget. Hit räknas lagerdata (namn, affärsrelaterade adresser och kontaktuppgifter) samt information om avtal, beställningar och fakturor som behövs för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6, stycke 1, punkt b i Dataskyddsförordningen. Dessa data bearbetas av våra ansvariga interna instanser för att uppfylla avtalet. De data som sparas hos oss raderas så snart de inte längre behövs för sitt avsedda syfte, om inga rättsliga skyldigheter att lagra data förhindrar det. Det finns dock handels- och skatterättsliga skyldigheter att lagra data. Lagen kräver att data ska lagras i 6 år enligt § 257, avsnitt 1 i tyska handelslagen (t.ex. bokningsuppgifter) och i 10 år enligt § 147, avsnitt 1 i tyska skattelagstiftningen (t.ex. bokningsuppgifter, affärskorrespondens, beskattningsrelevanta underlag).

Om vi vill informera dig om våra produkter och tjänster per telefon eller e-post sker det i enlighet med riktlinjerna i § 7 i den tyska konkurrenslagstiftningen eller efter ditt godkännande i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, punkt a i Dataskyddsförordningen.

Data vidarebefordras till tredje part endast inom ramen för de rättsliga kraven. Vi vidarebefordrar data t.ex. när det är nödvändigt för att uppfylla avtal, i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, punkt b i Dataskyddsförordningen, om vi behöver göra det för att uppfylla en rättslig förpliktelse, i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, punkt c i Dataskyddsförordningen, eller om vi har ett berättigat intresse att bedriva vår affärsverksamhet på ett effektivt och ekonomiskt sätt, i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, punkt f i Dataskyddsförordningen. Hit räknas delning av dessa data med andra företag inom vår koncern.

Inom ramen för en dataskyddsmässig uppdragshantering i enlighet med artikel 28 i Dataskyddsförordningen anlitar vi för drift och underhåll av våra informationsteknologiska system tjänsteleverantörer som i det sammanhanget kan få kännedom om dina personuppgifter. Vi har därför tillsammans med tjänsteleverantörerna vidtagit lämpliga rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter i överensstämmelse med rättsliga föreskrifterna. Dina personuppgifter förs inte över till tredje land eller internationella organisationer.

3.3 Användning av kakor:

a) Den här webbplatsen använder följande typer av kakor, vars omfång och funktionssätt förklaras nedan:

 • Tillfälliga kakor (se b)
 • Permanenta kakor (se c).

Tillfälliga kakor raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dit hör särskilt sessionskakor. De sparar ett så kallat sessions-ID som gör det möjligt att koppla de olika förfrågningarna som kommer från din webbläsare till samma session. På så sätt kan din dator kännas igen när du besöker vår webbplats igen. Sessionskakorna raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

c) Permanenta kakor raderas automatiskt efter en viss tid som kan variera från kaka till kaka. Du kan alltid radera kakorna i din webbläsares säkerhetsinställningar.

d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar efter dina egna önskemål och t.ex. stänga av kakor från tredje part eller helt och hållet. Eventuellt kommer du då inte att kunna använda alla funktioner på den här webbplatsen.

4. Nyhetsbrev

4.1. Med ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi informerar om våra aktuella intressanta erbjudanden. De annonserade varorna och tjänsterna listas i förklaringen om samtycke.

4.2. För anmälan till vårt nyhetsbrev använder vi metoden med så kallat dubbelt samtyckeskrav (dubbel opt-in). Det betyder att vi skickar ett e-postmeddelande till e-postadressen som du anger när du anmäler dig, där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar anmälan inom 30 dagar spärras informationen och raderas sedan automatiskt efter en månad. Därutöver sparar vi alltid IP-adressen du använder och tidpunkterna för anmälan och bekräftelse. Syftet med proceduren är att bekräfta din anmälan och i förekommande fall avslöja möjligt missbruk av dina personuppgifter.

4.3. Den enda obligatoriska uppgiften för anmälan till nyhetsbrevet är din e-postadress. Ytterligare, särskilt markerade uppgifter är frivilla att ange och används för att kunna tilltala dig personligen. När du bekräftar sparas din e-postadress i syfte att skicka nyhetsbrevet. Den rättslig grunden är artikel 6, punkt 1 a dataskyddsförordningen.

4.4. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att motta nyhetsbrevet och avbryta prenumerationen på det. Du kan återkalla genom att klicka på den därför avsedda länken i varje nyhetsbrev eller genom att skicka ett meddelande till adressen som anges i villkoren för användning.

4.5. Vi informerar dig om att vi när vi skickar ut nyhetsbrevet utvärderar ditt användarbeteende. För denna utvärdering innehåller det skickade e-postmeddelandet så kallade webbfyrar och spårningspixlar vilka skapar enpixelbilduppgifter som sparas på vår webbplats. För utvärderingen förbinder vi de i § 3 nämnda uppgifterna och webbfyrarna med din e-postadress och ett unikt ID. Uppgifterna insamlas uteslutande under pseudonym, så att identiteterna alltså inte förbinds med dina andra personuppgifter och en direkt koppling till din person utesluts.

Du kan när som helst motsätta dig denna spårning genom att klicka på den därför avsedda länken i e-postmeddelandet eller genom att meddela oss på annat sätt. Informationen sparas så länge som du prenumererar på nyhetsbrevet. Vid avbruten prenumeration sparar vi uppgifterna rent statistiskt och anonymt.

5. Marknadsföring online

Användning av Google Ads Conversion

5.1. Vi använder Google Ads för att med hjälp av marknadsföringsverktyg (så kallade Google Ads) skapa uppmärksamhet för våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser. I relation till marknadsföringskampanjernas uppgifter kan vi utvärdera hur framgångsrika de enskilda marknadsföringsåtgärderna är. Vi gör det i syfte att visa dig reklam som är intressant för dig, att utforma vår webbplats så att den blir intressantare för dig, samt att få en rimlig uppskattning av marknadsföringskostnader.

5.2. Dessa marknadsföringsverktyg levereras av Google via så kallade ”Ad Server”. För det använder vi Ad Server-kakor som låter oss mäta bestämda parametrar för framgång, såsom vilka annonser som användaren har tagit bort eller klickat på. Om du navigerar till vår webbplats via en Google-annons sparar Google Ads en kaka på din dator. Dessa kakor blir som regel ogiltiga efter 30 dagar och ska inte tjäna syftet att identifiera dig personligen. För dessa kakor sparas som regel såsom analysvärden unikt kak-ID, antal annonsvisningar per publicering (frekvens), senaste annonsvisning (relevant för visningsbaserade konverteringar) samt information om avanmälan (anger att användaren inte längre vill vara mottagare).

5.3. De här kakorna gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och om kakan som har sparats på användarens dator ännu inte har löpt ut kan Google och kunden se att användaren har kommit till sidan genom att ha klickat på annonsen. Varje Ads-kund får en separat kaka. Kakor kan därmed inte spåras tvärsöver Ads-kunders webbplatser. Själva registrerar och bearbetar vi inga personuppgifter vid de nämnda marknadsföringsåtgärderna. Från Google får vi bara statistiska utvärderingar. Med ledning av dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av de använda marknadsföringsåtgärderna som är särskilt effektiva. Mer omfattande uppgifter får vi inte från användningen av marknadsföringsverktyget och vi kan inte identifiera användaren med ledning av den information vi får.

5.4. Som ett resultat av de marknadsföringsverktyg som har använts upprättar din webbläsare automatiskt en direkt förbindelse med Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den vidare användningen av de uppgifter som samlas in av Google genom användningen av det här verktyget och med det som utgångspunkt informerar vi dig om vad vi vet: Genom integrationen av Ads Conversion får Google information om att du har anropat den aktuella delen av vår webbplats eller att du har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad användare för någon Google-tjänst kan Google koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in på ditt Google-konto är det möjligt att leverantören registrerar och sparar din IP-adress.

5.5. Du kan på olika sätt förhindra att du blir föremål för den här spårningsmetoden: a) med en motsvarande inställning av din webbläsare, särskilt leder avstängning av kakor från tredje part till att du inte får några annonser från tredje part; b) genom avstängning av kakor för konverteringsspårning, på så sätt att du ställer in din webbläsare så att kakor från domänen ”www.googleadservices.com” blockeras, https://www.google.de/settings/ads (den här inställningen raderas när du raderar dina kakor); c) genom avaktivering av intresserelaterade annonser, vilket är en del av självregleringskampanjen ”About Ads”, via länken http://www.aboutads.info/choices (den här inställningen raderas när du raderar dina kakor); d) genom permanent avaktivering i din Firefox-, Internet Explorer- eller Google Chrome-webbläsare via länken Link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi upplyser dig om att du i detta fall kanske inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner i det här utbudet till fullo.

5.6. Den rättslig grunden för bearbetningen av dina uppgifter är artikel 6, punkt 1 f dataskyddsförordningen. Ytterligare information om dataskydd hos Google hittar du här: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativt kan du besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org. Google har genomgått certifiering enligt Privacy Shield mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Chattfunktion

Den här webbplatsen använder chattfunktionen från Userlike, en livechattprogramvara från företaget Userlike UG (entreprenadföretag), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Tyskland.

När sidan hämtas är kakor inställda för att Userlike-widgeten ska kunna laddas och visas. Dessa behövs även för att tillämpa tekniken (för att upprätta kommunikation) till Userlike-budbäraren. Userlike samlar in och sparar data först när det finns en chattanslutning. Då upprättas en anslutning till servrarna för Userlike UG och personliga data sparas efter ditt samtycke. Dit hör innehåll i chatten, datum och tidpunkt för hämtning, webbläsartyp och -version, IP-adress, använt driftsystem, URL för tidigare besökta webbplatser, antal skickade data samt förnamn, efternamn och e-postadress. För att slutanvändaren ska identifieras vid en ny användning sparar Userlike också kakor med användarinformation. Dessa kakor kan raderas när som helst via webbläsaren.

Mer information om hantering av dina uppgifter i livechattfunktionen, samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda dina personliga uppgifter finns att läsa i dataskyddsinformationen för Userlike på https://www.userlike.com/de/privacy_policy.

7. Sökfunktion

Den här webbplatsen använder söktekniken från Algolia, Inc., 589 Howard Street, Suite 5, San Francisco, CA 94105, USA.

Algolia är en söktjänst i realtid som ger besökaren en direkt visuell kvittering på sina sökningar och som även klarar av att hantera stavfel. Din IP-adress och dina sökningar sparas på en av företagets tre serverplatser (huvudkontoret i San Francisco eller dotterbolagen Algolia SAS, 55 Rue d’Amsterdam, 75008 Paris, Frankrike och Algolia Ltd., 1 Primrose St, London, EC2A 2EX, UK).

Mer information om hantering av användaruppgifter finns i integritetspolicyn från Algolia på https://www.algolia.com/policies/privacy.

8. Google Maps

8.2.1 På den här webbplatsen använder vi innehåll från Google Maps. Det gör att vi kan visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och att du kan använda den bekväma kartfunktionen.

8.2.2 Genom ditt besök på webbplatsen får Google information om att du har besökt motsvarande del av vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns under § 3 i den här förklaringen. Det sker oberoende av om det finns ett användarkonto hos Google som du är inloggad på eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad hos Google kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill ha den här kopplingen till din Google-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter som en användarprofil och använder dem för marknadsföring, marknadsundersökningar och/eller användarvänlig utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering görs i synnerhet (även gentemot ej inloggade användare) för framställning av användaranpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala närverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att motsätta dig skapandet av den här användarprofilen, men för att utöva den rätten måste du vända dig till Google.

8.2.3 Ytterligare information om syftet med och omfånget av insamling och behandling av uppgifter hos insticksmodulernas leverantör får du i leverantörens integritetspolicy. Där får du även mer information om dina rättigheter i förhållande till dem och möjliga inställningar för att skydda din integritet: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google bearbetar dina personuppgifter även i USA och har genomgått certifiering enligt Privacy Shield mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Google reCAPTCHA

Vi använder ”Google reCAPTCHA” (nedan kallat ”reCAPTCHA”) på våra webbplatser. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om datainmatningar på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiskt program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende utifrån olika kriterier. Den här analysen sätter igång automatiskt när webbplatsbesökaren kommer till webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, hur mycket tid webbplatsbesökaren tillbringar på webbplatsen eller vilka rörelser användaren gör med muspekaren). De data som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna körs helt och hållet i bakgrunden. Webbplatsbesökaren får ingen indikation på att analysen pågår.

Behandlingen av uppgifter sker med stöd i artikel 6, punkt 1 f i GDPR. Den som driver webbplasten har ett berättigat intresse av att skydda webbplatsen från automatiskt spioneri och spam.

Du hittar ytterligare information om Google reCAPTCHA samt Googles integritetspolicy via följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

10. Google Tag Manager

Med Google Tag Manager kan marknadsförare hantera taggar för webbplatser via en plattform. Själva Tag Managern som använder taggarna fungerar utan cookies och samlar inte in några personuppgifter. Tag Managern triggar endast andra taggar som i sin tur kan samla in data under vissa omständigheter. Förklaringar och mer information om respektive tredje part finns i denna integritetspolicy. Google Tag Manager använder dock inte dessa data. Har du avaktiverat cookies tas detta i beaktande för alla spårningstaggar som används med Google Tag Manager. Verktyget ändrar inte dina inställningar för cookies.

Eventuellt ber Google om tillstånd att dela vissa produktdata (t.ex. information om ditt konto) med andra Google-produkter, för att aktivera särskilda funktioner. Bland annat för att underlätta när du lägger till nya händelsetaggar för AdWords. Dessutom kontrollerar utvecklarna på Google med jämna mellanrum information om produktanvändning för att kontinuerligt optimera produkten. Google kommer aldrig att dela uppgifter av detta slag med andra Google-produkter utan ditt godkännande.

Mer information hittar du i Googles användarvillkor och i Googles integritetspolicy för denna produkt.
https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

11. Inxmail Professional

11.1 Vi använder funktioner i nyhetsbrevsverktyget Inxmail Professional från Inxmail GmbH, Wentzigerstraße 17, 79106, Freiburg, Tyskland (hädanefter kallat: Inxmail).
Inxmail är en programvara för personligt anpassade nyhetsbrev och automatiserade e-postkampanjer. Med hjälp av s.k. webb-beacons och spårningspixlar kan vi mäta hur mottagaren interagerar med nyhetsbreven. Då sparas cookies från Inxmail på din enhet.
Därigenom behandlas följande personuppgifter av Inxmail:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Meta- och kommunikationsdata
 • Information om din enhet
 • IP-adress
 • Användningsdata
 • Intressen
 • Besökta sidor

Ytterligare part som tar del av dina uppgifter är Bringe Informationstechnik i egenskap av underleverantör.
Mer information om hur Inxmail behandlar dina uppgifter hittar du här: www.inxmail.com/data-conditions

11.2 Vi använder oss av Inxmail för att registrera potentiella nya prenumeranter för nyhetsbrev samt analysera och utvärdera våra nyhetsbrevskampanjer.

11.3 Rättslig grund för behandlingen av användarens personuppgifter är användarens samtycke enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen.

11.4 Dina personuppgifter sparas så länge detta är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. för skatte- och bokföringsändamål. Dessutom kan dessa data raderas av Inxmail på uppdrag av webbplatsoperatören. Lagringen av cookies är inte Inxmails område.

11.5 Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte den tidigare behandlingen av dina personuppgifter, till vilken du gett ditt samtycke.
Du kan förhindra att Inxmail samlar in och behandlar dina personuppgifter genom att inte tillåta lagring av cookies från tredje part på din dator, använda funktionen ”Spåra inte” (”Do Not Track”) i din webbläsare, avaktivera skriptkoder i din webbläsare eller installera en skript-blockerare som t.ex. NoScript (https://noscript.net/) eller Ghostery (https://www.ghostery.com) i din webbläsare.
Mer information om vilka rättigheter du har gentemot Inxmail att återkalla samtycke till behandling av, eller radera, dina personuppgifter hittar du under: https://www.inxmail.com/data-conditions

12. Google analytics:

Gemü Sverige AB,  använder google analytics för att samla information om hur websidan används och hur vi ska anpassa och utvärdera sidans användarvänlighet och förbättra användarupplevelsen.

Inga personuppgifter (så som e-post, namn eller personnummer) samlas in i detta syfte.

De cookies som Google Analytics använder på den här webbplatsen lagrar information om:

⦁ Tidpunkt då du besökte webbplatsen första gången

⦁ Tidpunkt då du besökte webbplatsen senast

⦁ Tidpunkt då ditt nuvarande besök påbörjades

⦁ Antal gånger som du besökt webbplatsen

⦁ Ett unikt ID för din webbläsare

⦁ Hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)

Eftersom vi använder tjänster från Facebook, LinkedIN och Google Plus kan även cookies från dessa företag läsas och skrivas till din webbläsare när du besöker vår webbplats. Dessa cookies är så kallade tredjepartscookies.

Utöver det kan de också förekomma att vi använder vi verktyg för A/B-tester som t.ex. Convert Experiments och Optimizely, verktyg för analys av innehållsspridning som Tynt och remarketingverktyg som AdRoll.

Information om hur du använder webbplatsen (t.ex. vilka sidor du tittar på) kan vi komma att använda för att rikta annonser till dig via Googles annonsnätverk. Önskar du inte få annonser riktade till dig utifrån vilka sidor och webbplatser du besöker kan du stänga av detta via http://www.networkadvertising.org/choices/.

Om du inte vill att den här webbplatsen ska lagras cookies i din webbläsare kan du undvika det på olika sätt:

1. Du kan när som helst radera cookies från din webbläsare

2. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas

Du kan ladda ner en plugin till din webbläsare som gör att Google Analytics, inte på någon webbplats du besöker, kommer att skriva cookies till din webbläsare eller spåra hur du använder webbplatsen

13. Insamling av personuppgifter för att utföra avtalsenliga uppdrag 

Inom ramen för uppdrag till leverantörer av tjänster eller annat, eller om du beställer tjänster eller annat av oss, bearbetar vi sådana data som behövs för att kunna utföra det avtalade uppdraget. Hit räknas lagerdata (namn, affärsrelaterade adresser och kontaktuppgifter) samt information om avtal, beställningar och fakturor som behövs för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6, stycke 1, punkt b i Dataskyddsförordningen. Dessa data bearbetas av våra ansvariga interna instanser för att uppfylla avtalet. De data som sparas hos oss raderas så snart de inte längre behövs för sitt avsedda syfte, om inga rättsliga skyldigheter att lagra data förhindrar det. Det finns dock handels- och skatterättsliga skyldigheter att lagra data. Lagen kräver att data ska lagras i 6 år enligt § 257, avsnitt 1 i tyska handelslagen (t.ex. bokningsuppgifter) och i 10 år enligt § 147, avsnitt 1 i tyska skattelagstiftningen (t.ex. bokningsuppgifter, affärskorrespondens, beskattningsrelevanta underlag).

Om vi vill informera dig om våra produkter och tjänster per telefon eller e-post sker det i enlighet med riktlinjerna i § 7 i den tyska konkurrenslagstiftningen eller efter ditt godkännande i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, punkt a i Dataskyddsförordningen.

Data vidarebefordras till tredje part endast inom ramen för de rättsliga kraven. Vi vidarebefordrar data t.ex. när det är nödvändigt för att uppfylla avtal, i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, punkt b i Dataskyddsförordningen, om vi behöver göra det för att uppfylla en rättslig förpliktelse, i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, punkt c i Dataskyddsförordningen, eller om vi har ett berättigat intresse att bedriva vår affärsverksamhet på ett effektivt och ekonomiskt sätt, i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, punkt f i Dataskyddsförordningen. Hit räknas delning av dessa data med andra företag inom vår koncern.

Inom ramen för en dataskyddsmässig uppdragshantering i enlighet med artikel 28 i Dataskyddsförordningen anlitar vi för drift och underhåll av våra informationsteknologiska system tjänsteleverantörer som i det sammanhanget kan få kännedom om dina personuppgifter. Vi har därför tillsammans med tjänsteleverantörerna vidtagit lämpliga rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter i överensstämmelse med rättsliga föreskrifterna. Dina personuppgifter förs inte över till tredje land eller internationella organisationer.