På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ nyhetsrum

GEMÜs nya självtätande anslutningsprincip för modulära ventillösningar

Optimerad anslutning av modulära ventilblockslösningar och varaktigt säker packning med en tätningsmetod utan O-ring.

2018-07-16
mer

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter

2018-08-09
mer

Exakt tryckövervakning i anläggningar och rörledningar

Exakt mätning i ett bredare tryck- och temperaturområde

2018-09-10
mer

Utökat urval av manöverdon och diametermått

för reglerventil GEMÜ 567 BioStar control

2018-09-24
mer

Kasta loss för vridspjällsventilen GEMÜ 480 Victoria

Det nya DNV-GL-certifikatet för GEMÜs vridspjällsventiler...

2018-10-08
mer

25-årsjubileum för GEMÜs flervägsventilblock

2018-10-22
mer