Medikoteknik

Udviklings- og produktionskompetence

Medikoteknik

GEMÜ udvikler og fremstiller komponenter til medikoteknik.

Ud over fremstilling af ventil-, måle- og reguleringsteknik til producenter af medicinsk udstyr og hospitalsteknik er GEMÜ samtidig udviklings- og produktionspartner for plastprodukter, f.eks. til kirurgiske instrumenter.

Udviklings- og produktionspartnere for plastkomponenter

Som underleverandør til medikotekniske virksomheder producerer GEMÜ også skræddersyede plastløsninger til kirurgiske instrumenter, laboratorietilbehør samt til andre medicinske hjælpemidler. GEMÜ tilbyder også færdige medikotekniske produkter som FlipTube.

Du finder en oversigt over vores ydelser under Medikoteknik.

Ventil-, måle- og reguleringsteknik til medicinsk udstyr og på hospitaler

GEMÜ-magnetventiler samt andre ventilprincipper anvendes i forskelligt laboratorie- og analyseudstyr, især til dosering af væsker. Ud over anvendelse inden for diagnostik findes der også GEMÜ sæde-, regulerings- og membranventiler i anlæg til rengøring og sterilisering af medicinsk udstyr og instrumenter. Det samme gælder inden for forsyningsområderne, som f.eks. vand- og luftbehandling til operationsstuer.

Yderligere oplysninger om processer og produkter finder du under Lægemidler, bioteknologi og kosmetik og under Vandbehandling.