Medicinsk teknik

Kompetens för utveckling och tillverkning

Medicinsk teknik

GEMÜ utvecklar och tillverkar komponenter för medicinsk teknik.

Förutom produktion av ventil-, mät- och reglerteknik för tillverkare av medicinsk utrustning och sjukhusteknik är GEMÜ även partnern för tillverkning och måttsydda lösningar för plastprodukter, t.ex. kirurginstrument.

Partner för tillverkning och måttsydda lösningar för plastkomponenter

Som leverantör till medicintekniska företag producerar GEMÜ dessutom måttsydda plastlösningar för kirurginstrument, laboratorietillbehör samt andra medicinska hjälpmedel. GEMÜ erbjuder även färdiga medicintekniska produkter som t.ex. FlipTube.

En översikt över våra tjänster hittar du under Medicinsk teknik.

Ventil-, mät- och reglerteknik för medicinsk utrustning och sjukhus

Magnetventiler och övriga ventilprinciper från GEMÜ används i olika laboratorie- och analysinstrument, särskilt för dosering av vätskor. Förutom inom diagnostik används GEMÜs sätes-, regler- och membranventiler även i anläggningar för rengöring och sterilisering av medicinska instrument. De används även i försörjningsfunktioner t.ex. för vatten- och luftrening till operationssalar.

Mer information om processer och produkter hittar du under läkemedelsindustri, bioteknik, kosmetik och under vattenrening.