Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring

”Persondataforordningen i h.t. GDPR (EU 2016/679)

GEMÜ ApS behandler og arkiverer kun almindelige persondata og kun hvis disse data har et formål i forbindelse en handel, en forespørgsel eller rådgivning. 

GEMÜ ApS hverken behandler eller arkiverer personfølsomme data i den særlige kategori.

GEMÜ ApS arkiverer almindelige persondata i 5 år, hvorefter de bliver slettet. Persondata, som ikke længere bruges, slettes. Persondata, som ikke er korrekte, bliver rettet.

Persondata, som indgår i en handel, kan under visse omstændigheder blive overført til en 3. part. Eksempelvis kan en speditør få oplyst en kundes navn, når varerne skal bringes ud.

Alle har ret til at få oplyst hvilke personlige data GEMÜ ApS har arkiveret. Alle har også ret til at få rettet sine persondata og endda få egne persondata slettet hos GEMÜ ApS, medmindre det strider imod GEMÜ ApS legitime interesse eller retlige forpligtelse i henhold til EU 2016/679 artikel 6. 

Alle har ret til at klage til Datatilsynet på dt(at)datatilsynet.dk, såfremt Gemü ApS ikke lever op til sin oplysningspligt indenfor 30 dage.

De persondata, som vi har registreret og udleveres, er:

Firmaadresse

e-mail

Stillingsbetegnelse

Navn

Mobiltelefonnummer

Arbejdstelefonnummer

Privatadresse (hvis den er registreret)

Kontakt i så fald Data Protection Coordinator Stefan A. H. Holmgren på tlf. 70222516 eller på e-mail: stefan.holmgren(at)gemue.dk

 

1. Information om indsamling af personoplysninger

1.1 I det følgende informerer vi om indsamling af personoplysninger ved brug af vores websted. Personoplysninger er alle data, som vedrører dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser og brugeradfærd.

1.2 Ansvarlig i henhold til artikel 4, stk. 7 i EU-databeskyttelsesforordningen (Persondataforordningen) er GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Fritz-Müller-Str. 6-8, D-74653 Ingelfingen-Criesbach, webmaster(at)gemue.de . Du kommer i kontakt med vores bemyndigede for databeskyttelse på e-mailadressen datenschutz(at)gemue.de eller vores postadresse med tilføjelsen "den bemyndigede for databeskyttelse" ("der Datenschutzbeauftragte").

1.3 Når du kontakter os pr. e-mail eller via en kontaktformular, gemmer vi de oplysninger, som du meddeler os (din e-mailadresse, evt. dit navn og dit telefonnummer), så vi kan besvare dine spørgsmål. De oplysninger, som indsamles i denne sammenhæng, sletter vi, når det ikke længere er nødvendigt at gemme dem, eller vi begrænser bearbejdningen, hvis der er lovmæssig opbevaringspligt.

1.4 Hvis vi for enkelte funktioner i vores tilbud ønsker at overdrage opgaven til andre serviceudbydere eller at bruge dine data til reklamemæssige formål, informerer vi dig detaljeret om de forskellige processer. Samtidig angiver vi også de kriterier, som er fastlagt for opbevaringsperioden.

2. Dine rettigheder

2.1 Du har følgende rettigheder i dit forhold til os i forbindelse med de personoplysninger, som vedrører dig:

 • Ret til adgang
 • Ret til korrigering eller sletning
 • Ret til begrænsning af bearbejdningen
 • Ret til indsigelse mod bearbejdningen
 • Ret til dataportabilitet.

2.2 Du har desuden ret til at klage hos en tilsynsmyndighed for databeskyttelse over vores bearbejdning af dine personoplysninger.

3. Indsamling af personoplysninger ved brug af vores websted

3.1 Hvis du blot anvender webstedet til at finde information, dvs. hvis du ikke lader dig registrere eller på anden måde overfører informationer til os, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser overfører til vores server. Hvis du ønsker at se dig omkring på vores websted, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for os for at kunne vise dig vores websted og sikre stabilitet og sikkerhed (retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1 S. 1 litra f i den tyske udgave af persondataforordningen (DSGVO)):

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for forespørgslen
 • Tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Anmodningens indhold (den konkrete internetside)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Den overførte datamængde
 • Webstedet, hvorfra anmodningen kommer
 • Browser
 • Operativsystem og dets brugerflade
 • Browsersoftwarens sprog og version.

3.2 Ud over de førnævnte data gemmes der cookies på din computer, når du bruger vores websted. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på den harddisk, som er knyttet til den anvendte browser. Ved hjælp af denne cookie overføres der bestemte informationer til den instans, som lægger cookien (i dette tilfælde os). Cookies kan ikke køre programmer eller overføre vira til din computer. De anvendes til at gøre internetudbuddet mere brugervenligt og effektivt.

3.3 Anvendelse af cookies:

a) Dette websted anvender følgende typer af cookies, og deres omfang og funktionsmåde forklares i det følgende:

 • Transiente cookies (se b)
 • Persistente cookies (se c).

b) Transiente cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Hertil hører især session-cookies. Disse gemmer et såkaldt session-ID, hvormed din browsers forskellige forespørgsler kan knyttes til en fælles session. Dermed kan din computer genkendes, når du vender tilbage til vores websted. Session-cookies slettes, når du logger af eller lukker browseren.

c) Persistente cookies slettes automatisk efter et fastlagt tidsrum, som kan være forskelligt afhængigt af cookie. Du kan altid slette cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger.

d) Du kan konfigurere din browser-indstilling ud fra dine ønsker og f.eks. afvise modtagelse af tredjeparts-cookies eller alle cookies. Vi gør dig opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne bruge alle funktioner på dette websted.

4. Nyhedsbrev

4.1. Med din tilladelse kan du abonnere på vores nyhedsbrev, hvor vi informerer dig om vores aktuelle, interessante tilbud. De varer og serviceydelser, som der reklameres for, er nævnt i samtykkeerklæringen.

4.2. Ved tilmelding til vores nyhedsbrev anvender vi den såkaldte double-opt-in-metode. Dvs. at vi, efter at du har tilmeldt dig, sender en e-mail til den angivne e-mailadresse, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker at få tilsendt nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding inden for 30 dage, spærrer vi dine oplysninger, som slettes automatisk efter en måned. Derudover gemmer vi de IP-adresser, som du har brugt, samt tidspunkterne for tilmelding og bekræftelse. Formålet med denne metode er at dokumentere din tilmelding og om nødvendigt opdage et eventuelt misbrug af dine personoplysninger.

4.3. Den eneste obligatoriske oplysning, som du skal give for at få tilsendt nyhedsbrevet, er din e-mailadresse. Afgivelse af oplysninger om yderligere, specifikt markerede data er frivillig og anvendes for at kunne tiltale dig personligt. Efter din bekræftelse gemmer vi din e-mailadresse for at kunne sende nyhedsbrevet til dig. Retsgrundlag er artikel 6, stk. 1 S. 1 litra a i den tyske udgave af persondataforordningen (DSGVO)).

4.4. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke i tilsendelse af nyhedsbrevet og afbestille nyhedsbrevet. Du kan erklære din tilbagekaldelse ved at klikke på det link, som findes i alle nyhedsbrevs-e-mails eller ved at sende en meddelelse til de kontaktoplysninger, som er angivet i kolofonen.

4.5. Vi gør dig opmærksom på, at vi analyserer din brugeradfærd, når vi sender nyhedsbrevet. Til udførelse af denne analyse indeholder de tilsendte e-mails såkaldte web-beacons resp. tracking-pixels, som gengiver en-pixel-billedfiler, der er gemt på vores websted. I forbindelse med analyserne knytter vi de i § 3 nævnte data og de nævnte web-beacons til din e-mailadresse og et individuelt ID. Dataene indsamles kun under pseudonym. Dvs. at ID'erne ikke knyttes til dine øvrige personlige data, og dermed er en direkte forbindelse til din person udelukket.

Du kan altid gøre indsigelse mod denne tracking, ved at du klikker på det specifikke link, som stilles til rådighed i alle e-mails, eller ved at informere os på anden måde. Informationerne gemmes, så længe du abonnerer på nyhedsbrevet. Hvis du afmelder nyhedsbrevet, gemmer vi dataene rent statistisk og anonymt.

5. Onlinereklame

Anvendelse af Google Ads-konvertering

5.1. Vi anvender Google Ads for ved hjælp af reklamemidler (såkaldte Google Ads) at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud på eksterne websider. Vi kan ud fra reklamekampagnernes data finde ud af, hvor vellykkede de enkelte reklameforanstaltninger er. Dette hjælpemiddel ønsker vi at bruge til at vise dig reklame, som du er interesseret i, til at gøre vores websted mere interessant for dig og til at opnå en rimelig beregning af reklameomkostningerne.

5.2. Disse reklamemidler leveres af Google via såkaldte "Ad Server". Derudover bruger vi Ad Server-cookies, hvormed bestemte parametre til succesmåling kan måles, som f.eks. visning af annoncerne eller brugernes klik. Hvis du kommer ind på vores websted via en Google-annonce, gemmer Google Ads en cookie på din pc. Denne cookie bliver som regel ugyldig efter 30 dage og har ikke til formål at identificere dig personligt. Sammen med denne cookie gemmes der som analyseværdier som regel Unique Cookie-ID, antal Ad Impressions pr. placering (Frequency), seneste Impression (relevant for Post-View-konverteringer) samt Opt-out-informationer (markering om, at brugeren ikke længere ønsker at blive kontaktet).

5.3. Disse cookies giver Google mulighed for at genkende din internetbrowser. Hvis en bruger besøger bestemte sider på en Ads-kundes websted, og den cookie, som er gemt på hans computer, endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet ført videre til denne side. Alle Ads-kunder får tildelt en unik cookie. Cookies kan således ikke spores via Ads-kunders websteder. Vi indsamler og bearbejder ikke selv personoplysninger i forbindelse med de såkaldte reklameforanstaltninger. Vi får blot stillet statistiske analyser til rådighed af Google. Ud fra disse analyser kan vi se, hvilke af de anvendte reklameforanstaltninger der har været særligt effektive. Vi modtager ikke yderligere data om anvendelsen af reklamemidlerne, især er vi ikke i stand til at identificere brugerne ud fra disse informationer.

5.4. Ved hjælp af de anvendte marketing-værktøjer etablerer din browser automatisk direkte forbindelse til Googles server. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, som indsamles af Google ved hjælp af dette værktøj, og informerer dig derfor ud fra den viden, vi har: Ved at integrere Ads-konvertering modtager Google den oplysning, at du har åbnet den pågældende del af vores websted eller klikket på en af vores annoncer. Hvis du er registreret hos en af Googles tjenester, kan Google knytte besøget til din konto. Selv hvis du ikke er registreret eller logget ind hos Google, er der mulighed for, at udbyderen registrerer og gemmer din IP-adresse.

5.5. Du kan undgå at blive en del af denne tracking-proces på forskellige måder: a) med en passende indstilling af din browser-software, især medfører spærringen af tredjeparts-cookies, at du ikke modtager annoncer fra tredjepartsudbydere; b) ved at deaktivere cookies til konverteringssporing. Dette gør du ved at indstille din browser, så cookies fra domænet "www.googleadservices.com" blokeres, https://www.google.de/settings/ads, men denne indstilling slettes dog, hvis du sletter dine cookies; c) ved at deaktivere de interesserelaterede annoncer fra udbydere, som er en del af selvreguleringskampagnen "About Ads", via linket http://www.aboutads.info/choices, hvor denne indstilling dog slettes, hvis du sletter dine cookies; d) med permanent deaktivering i dine browsere Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under linket http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gør dig opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne bruge alle funktioner i dette tilbud i fuldt omfang.

5.6. Retsgrundlag for bearbejdningen af dine data er artikel 6, stk. 1 S. 1 litra f i den tyske udgave af persondataforordningen (DSGVO)). Yderligere informationer om databeskyttelse hos Google finder du her: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy og https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativt kan du besøge webstedet tilhørende Network Advertising Initiative (NAI) under adressen http://www.networkadvertising.org. Google har accepteret EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Chatfunktion

På denne webside anvendes chatfunktionen fra Userlike, et live-chat-program fra firmaet Userlike UG (begrænset hæftelse), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Tyskland.

Når du åbner siden, indlæses der cookies, så du kan få vist Userlike-widgetten. Desuden anvendes de til den tekniske afvikling af Userlike Messenger (for at muliggøre kommunikationen). Userlike henter og gemmer dog først data, når der oprettes en chat-forbindelse. Til det formål oprettes der en forbindelse til serveren hos Userlike UG, og der gemmes personlige data, hvis du giver dit samtykke hertil. Til personlige data hører indholdet af chatten, dato og klokkeslæt for sessionen, browsertype/-version, IP-adresse, anvendt operativsystem, URL-adressen på den tidligere besøgte webside, mængden af sendte data samt fornavn, efternavn og e-mail-adresse. For at sikre, at slutbrugere bliver genkendt, næste gang de anvender siden, gemmer Userlike også cookies med brugeroplysninger. Disse cookies kan dog altid slettes via funktionen i browseren.

I Userlikes erklæring om databeskyttelse på adressen https://www.userlike.com/de/privacy_policy kan du finde flere oplysninger om håndteringen af dine data i live-chat-funktionen samt om dine rettigheder og indstillingsmuligheder, så du bedre kan beskytte dine personlige data.

7. Søgefunktion

Denne webside anvender søgeteknologi fra Algolia, Inc., 589 Howard Street, Suite 5, San Francisco, CA 94105, USA.

Algolia er en realtidssøgetjeneste, der giver den besøgende en direkte visuel tilbagemelding på vedkommendes indtastninger og tager højde for stavefejl (såkaldte TYPO-tolerancer). I den forbindelse gemmes din IP-adresse og din søgeforespørgsel på en af virksomhedens tre servere (på hovedsædet i San Francisco eller hos datterselskaberne Algolia SAS, 55 Rue d’Amsterdam, 75008 Paris, Frankrig og Algolia Ltd., 1 Primrose St, London, EC2A 2EX, UK).

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Algolias meddelelser om databeskyttelse på adressen https://www.algolia.com/policies/privacy.

8. Google Maps

8.1 På dette websted anvender vi Google Maps. Dermed kan vi vise dig interaktive kort direkte på webstedet og giver dig mulighed for enkelt at anvende kortfunktionen.

8.2 Når du besøger webstedet, modtager Google information om, at du har åbnet den pågældende underside på vores websted. Derudover overføres de data, som er nævnt i § 3 i denne erklæring. Dette sker uafhængigt af, om du er logget på en brugerkonto hos Google, eller om du ikke har en brugerkonto. Hvis du er logget på hos Google, knyttes dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker, at din profil bliver tilknyttet hos Google, skal du logge ud, før du trykker på knappen. Google gemmer dine data som brugerprofiler og anvender dem til reklameformål, markedsforskning og/eller behovstilpasset udformning af deres websted. En sådan anvendelse sker især (selv for brugere, som ikke er logget på) med henblik på at vise behovstilpasset reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. For at gøre brug af denne ret skal du henvende dig til Google.

8.3 Yderligere informationer om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og plug-in-udbyderens bearbejdning af dataene får du i udbyderens databeskyttelseserklæringer. Her får du også yderligere informationer om dine rettigheder i denne forbindelse og om indstillingsmulighederne til beskyttelse af din privatsfære: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google bearbejder også dine personoplysninger i USA og har accepteret EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Google reCAPTCHA

Vi bruger "Google reCAPTCHA" (i det følgende kaldt "reCAPTCHA") på vores websteder. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Med reCAPTCHA kontrolleres det, om dataindtastningen på vores websteder (f.eks. i en kontaktformular) foretages af et menneske eller af et automatiseret program. Til dette formål analyserer reCAPTCHA adfærden hos den besøgende på webstedet ud fra forskellige egenskaber. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende går ind på webstedet. Ved analysen analyserer reCAPTCHA forskellige informationer (f.eks. IP-adresse, besøgets varighed på webstedet eller brugerens udførte musebevægelser). De data, som registreres under analysen, videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyserne udføres kun i baggrunden. Den besøgende på webstedet gøres ikke opmærksom på, at der sker en analyse.

Databearbejdningen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen. Den ansvarlige for driften af webstedet har en legitim interesse i at beskytte sine webtilbud mod ulovlig, automatiseret udspionering og mod SPAM.

Yderligere informationer om Google reCAPTCHA samt Googles erklæring om databeskyttelse finder du under følgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ og https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

10. Google Tag Manager

Med Google Tag Manager kan markedsførende virksomheder administrere website-tags via en brugerflade. Selve Tag Manager, som indsætter taggene, fungerer dog uden cookies og registrerer ikke personrelaterede data. Tag Manager sørger kun for at udløse andre tags, som til gengæld evt. registrerer data. Der findes passende forklaringer om de forskellige tredjepartsudbydere i denne databeskyttelseserklæring. Google Tag Manager anvender dog ikke disse data. Hvis du har indstillet eller i øvrigt foretaget en deaktivering af cookies, tages der hensyn til dette for alle tracking-tags, som er indsat med Google Tag Manager. Værktøjet ændrer altså ikke dine cookie-indstillinger.

Google beder dig muligvis om tilladelse til at overføre visse produktdata (f.eks. dine kontooplysninger) til andre Google-produkter for at aktivere bestemte funktioner, f.eks. for at forenkle tilføjelsen af nye conversion-tracking-tags til AdWords. Derudover kontrollerer udviklerne hos Google af og til oplysninger om produktanvendelse for at optimere produktet yderligere. Google videregiver dog aldrig denne type data til andre Google-produkter uden din accept.

Du finder yderligere oplysninger i Googles retningslinjer for anvendelse og Googles meddelelser om databeskyttelse for dette produkt.
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

11.. Inxmail Professional

11.1 Vi benytter funktionerne i nyhedsbrevsværktøjet Inxmail Professional fra Inxmail GmbH, Wentzigerstraße 17, 79106, Freiburg, Tyskland (i de følgende omtalt som Inxmail).
Inxmail er et program til personaliserede nyhedsbreve og automatiserede e-mail-kampagner. Ved hjælp af såkaldte web-beacons eller tællepixels er det muligt at måle dine interaktioner med nyhedsbrevene. Det betyder, at der gemmes cookies fra Inxmail på din terminal.
I den forbindelse behandler Inxmail følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail-adresse
 • Telefonnummer
 • Meta- og kommunikationsdata
 • Oplysninger om terminaler
 • IP-adresse
 • Anvendelsesdata
 • Interesser
 • Adgangstidspunkter


Disse data modtages også af Bringe Informationstechnik som underleverandør.
Du kan finde flere oplysninger om Inxmails databehandling her: www.inxmail.de/datenschutz

11.2 Ved at benytte Inxmail kan vi lettere måle brugernes interesse for nyhedsbrevene samt analysere og vurdere effekten af kampagner i nyhedsbrevene.

11.3 Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er grundlæggende brugerens samtykke iht. artikel 6, stk. 1 S.1 litra a i den tyske udgave af persondataforordningen (DSGVO).

11.4 Dine personoplysninger gemmes, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, eller i det omfang det er påbudt ved lov, herunder for eksempel i forbindelse med krav til skat og bogføring. På samme måde kan dataene slettes hos Inxmail på anmodning fra den driftsansvarlige. Inxmail er ikke ansvarlig for lagringen af cookies.

11.5 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din databeskyttelsesretlige samtykkeerklæring. En tilbagekaldelse har ikke nogen betydning for lovligheden af den behandling, der finder sted i perioden, fra du afgiver dit samtykke, til du tilbagekalder det igen.
Du kan forhindre, at Inxmail indsamler og behandler dine personoplysninger ved at forhindre, at tredjemand gemmer cookies på din computer, ved at benytte funktionen "Do Not Track" i en browser, der understøtter dette, ved at deaktivere afspilningen af script-code i browseren eller ved at installere en script-blocker som f.eks. NoScript (https://noscript.net/) eller Ghostery (https://www.ghostery.com) i din browser.
Du kan finde flere oplysninger om dine muligheder for at gøre indsigelse over for Inxmail og slette installerede komponenter på adressen: www.inxmail.de/datenschutz

12. Matomo

12.1 Vi anvender Matomo (tidligere Piwik), som er en webanalysetjeneste tilhørende InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, med henblik på at analysere brugen af vores websteder, så vi kan foretage løbende forbedringer. Ved hjælp af de indsamlede statistikker kan vi forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlaget for brugen af matomo er art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f i Persondataforordningen.

12.2 I forbindelse med denne analyse gemmes der cookies på din pc. De informationer, som indsamles på denne måde, gemmer vi kun på vores server i Tyskland. Du kan standse analysen ved at slette eksisterende cookies og forhindre lagring af cookies. Vi gør opmærksom på, at du evt. ikke kan anvende dette websted i fuldt omfang, hvis du forhindrer lagring af cookies. Det er muligt at forhindre lagring af cookies ved hjælp af indstillinger i din browser. Du kan forhindre brugen af Matomo ved ikke at give samtykke til lagring af cookies.

12.3 Dette websted anvender Matomo med udvidelsen "AnonymizeIP". Dermed viderebearbejdes IP-adresser i forkortet udgave, således at en direkte forbindelse til din person udelukkes. Den IP-adresse, som er overført fra din browser, knyttes ikke til andre data, som vi har indsamlet.

12.4 Programmet Piwik er et open-source-projekt. Informationer fra tredjepartsudbyderen om databeskyttelse finder du på adressen https://matomo.org/privacy-policy/.

13. Leadenhancer

Ved accept af Gemüs cookie politik modtager vi dit samtykke til behandling af person data på vegne af Leadenhancer Sweden AB ("Leadenhancer").

Oplysninger indsamlet fra cookies, der er angivet i din enhed, der kvalificerer sig som personlige data, behandles af Leadenhancer, som er et firma, der tilbyder B2B IP Data, Account Based Marketing og IP-målretningstjenester.
Formålet med behandlingen af ​​personoplysningerne er, at det giver Leadenhancer mulighed for at forbedre en service, der ydes til os og vores web side (f.eks. "IP-Tracking" -tjeneste) ved at tilføje data til deres database om virksomheder.

De data, der indsamles og anvendes af Leadenhancer for at opnå dette formål er oplysninger om din IP-adresse, som bliver aflæst ved dit besøg på vores web side.

For den fulde information om vores behandling af personlige oplysninger, se vores øvrige privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til denne behandling. Sådan en tilbagekaldelse kan enten ske ved at kontakte os eller ved at kontakte Leadenhancer direkte.

På vegne af
Leadenhancer Sweden AB
Selskabsreg. nr. 556980-6598
Upplandsgatan 34, 113 28 Stockholm
www.leadenhancer.com
admin(at)leadenhancer.com

14. Indsamling af personlige data til udførelse af kontraktmæssige ydelser 

I forbindelse med brugen af serviceydere eller leverandører eller når du lader os udføre leverancer eller serviceydelser, behandler vi de data, der er nødvendige for at udføre kontraktmæssige ydelser. Hertil hører beholdningsdata (navn, forretningsadresse og kontaktdata) samt kontrakt-, bestillings- og fakturainformationer til opfyldelse af vores kontraktmæssige forpligtelser. Retsgrundlaget herfor er art. 6, stk. 1, lit. b) i Persondataforordningen. Disse data behandles af vores ansvarlige interne instans for at gennemføre kontrakten. De hos os lagrede data slettes, så snart de ikke mere er nødvendige til det fastsatte formål, og der ikke er lovbestemte opbevaringspligter til hinder for sletningen. Opbevaringspligter opstår imidlertid som følge af handels- og skatteretlige grunde. Ifølge lovens bestemmelser sker opbevaring i 6 år i henhold til § 257, stk. 1 i HGB (f.eks. bogføringsbilag) samt i 10 år i henhold til § 147, stk. 1 i tysk lov om skatter og afgifter (AO) (f.eks. bogføringsbilag, handels- og forretningsbreve, relevante materialer til beskatningen).

Hvis du ønsker at informere dig om vores produkter telefonisk eller via e-mail, sker dette ifølge retningslinjerne i § 7 i den tyske konkurrencelov (UWG) eller gennem dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, lit. a) i Persondataforordningen.

En videregivelse af data til tredjemænd sker kun inden for rammerne af de fastsatte lovbestemmelser. Vi giver dem videre, hvis dette f.eks. ifølge art. 6, stk. 1, lit. b) i Persondataforordningen er nødvendigt til kontraktformål, hvis vi på grund af lovbestemmelser ifølge art. 6, stk. 1, lit. c) i Persondataforordningen er forpligtet hertil, eller vi har en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, lit. f) i Persondataforordningen i en økonomisk og effektiv drift af vores forretning. Dette omfatter også videregivelse af disse data til virksomheder, der er associeret med os.

Inden for rammerne af en databeskyttelsesretlig ordrebehandling ifølge art. 28 i Persondataforordningen gør vi til drift og vedligeholdelse af vores informationsteknologiske systemer brug af serviceydere, som i den forbindelse evt. kan få kendskab til dine personlige data. Vi har derfor aftalt egnede retlige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger med serviceyderne for at garantere beskyttelsen af dine personlige data i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. Dine personlige data overføres ikke til et tredjeland eller til en international organisation.