Sovellukset

Anwendungsfälle

Sovellukset

Käyttötapausten yhteydessä esittelemme teknisiä ratkaisuja prosessitekniikan tarpeisiin. Samalla kuvaamme kulloisenkin ominaisuusprofiilin ja käytetyn venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan. Mainitut ja muut asiakasreferenssit voi suodattaa alan, käytön ja/tai tuoteryhmän mukaan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Otsikko
sivuliike
Productgroup
Sorasuodatinlaitteisto ja ioninvaihdin galvaanisten jätevesien käsittelyyn

Työkappaleiden ja esineiden metallipinnoitteet on tarkoitettu yleensä suojaamaan korroosiolta ja kulumiselta.

lisää
Pintakäsittelytekniikka
Kalvoventtiilit, Virtaamamittari
Kattilan syöttöveden täysi suolanpoisto ioninvaihtimen avulla

Veteen liuenneet suolat syövyttävät höyrykattilalaitteistoja ja kertyvät niihin kiinni. Sen estämiseksi kattilan syöttöveden laadulle asetetaan tärkeitä edellytyksiä höyrykattilan toimintatavasta ja rakent...

lisää
Teollinen vedenkäsittely
Kalvoventtiilit, Asennonilmaisimet ja venttiilikytkennät, Virtaamamittari
Venttiiliratkaisut elektrodipinnoitteiden sekoitukseen

Litiumioniakkukennojen valmistuksen ensimmäinen vaihe on elektrodipinnoitteiden (slurry) sekoitus. Seuraavassa vaiheessa pinnoitteet levitetään kerrokseksi elektrodikalvon (anodi/katodi) päälle. Pinnoite koostuu ...

lisää
Mikroelektroniikka ja puolijohdetuotanto
Kalvoventtiilit, Palloventtiilit, Läppäventtiilit
Haponkestävästä teräksestä valmistetut GEMÜ-komponentit puolijohdeteollisuuden liuotinsovelluksiin

Orgaaniset liuottimet asettavat käytettäville komponenteille erityisiä haasteita alhaisen syttymispisteensä vuoksi. Rakenteessa on huomioitava erityisesti palo- ja räjähdyssuojaus. Tähän liittyen GEMÜ tarjoaa...

lisää
Mikroelektroniikka ja puolijohdetuotanto
Kalvoventtiilit
GEMÜ-ratkaisut akkujen täyttöprosesseihin

Energian akkuihin varastoinnin merkitys kasvaa jatkuvasti auto-, polkupyörä- ja sähkötyökaluteollisuudessa. Viimeistään näiden megatrendien myötä litiumionikennojen tuotanto nousee voimakkaammin eri teollisu...

lisää
Mikroelektroniikka ja puolijohdetuotanto
Kalvoventtiilit, Kalvoistukkaventtiilit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13