Sovellukset

Anwendungsfälle

Sovellukset

Käyttötapausten yhteydessä esittelemme teknisiä ratkaisuja prosessitekniikan tarpeisiin. Samalla kuvaamme kulloisenkin ominaisuusprofiilin ja käytetyn venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan. Mainitut ja muut asiakasreferenssit voi suodattaa alan, käytön ja/tai tuoteryhmän mukaan.

1 2 3
Otsikko
sivuliike
Productgroup
Metallisten mikrokomponenttien valmistus pinnoittamalla

Monimutkaisten mikrorakenneosien geometrioiden toteuttaminen ei ole enää mahdollista perinteisten mekaanisten menettelyjen avulla ilman pintakalvoja.

lisää
Mikroelektroniikka ja puolijohdetuotanto
Virtaamamittari, Kalvoventtiilit, Palloventtiilit
Venttiiliratkaisut elektrodipinnoitteiden sekoitukseen

Litiumioniakkukennojen valmistuksen ensimmäinen vaihe on elektrodipinnoitteiden (slurry) sekoitus. Seuraavassa vaiheessa pinnoitteet levitetään kerrokseksi elektrodikalvon (anodi/katodi) päälle. Pinnoite koostuu ...

lisää
Mikroelektroniikka ja puolijohdetuotanto
Kalvoventtiilit, Palloventtiilit, Läppäventtiilit
Haponkestävästä teräksestä valmistetut GEMÜ-komponentit puolijohdeteollisuuden liuotinsovelluksiin

Orgaaniset liuottimet asettavat käytettäville komponenteille erityisiä haasteita alhaisen syttymispisteensä vuoksi. Rakenteessa on huomioitava erityisesti palo- ja räjähdyssuojaus. Tähän liittyen GEMÜ tarjoaa...

lisää
Mikroelektroniikka ja puolijohdetuotanto
Kalvoventtiilit
GEMÜ-ratkaisut akkujen täyttöprosesseihin

Energian akkuihin varastoinnin merkitys kasvaa jatkuvasti auto-, polkupyörä- ja sähkötyökaluteollisuudessa. Viimeistään näiden megatrendien myötä litiumionikennojen tuotanto nousee voimakkaammin eri teollisu...

lisää
Mikroelektroniikka ja puolijohdetuotanto
Kalvoventtiilit, Kalvoistukkaventtiilit
Itsetiivistävän liitoksen käyttö GEMÜ PC50 iComLine -venttiililohkoratkaisujen yhteydessä

Puolijohdealan puhdistus-, pinnoitus- ja etsausprosesseissa käytetään erilaisia kemikaaleja. Näiden osittain erittäin syövyttävien kemikaalien säätely onnistuu myös ahtaissa tilaolosuhteissa GEMÜ PC50 iComL...

lisää
Mikroelektroniikka ja puolijohdetuotanto
Kalvoistukkaventtiilit
1 2 3