Sovellukset

Anwendungsfälle

Käyttötapausten yhteydessä esittelemme teknisiä ratkaisuja prosessitekniikan tarpeisiin. Samalla kuvaamme kulloisenkin ominaisuusprofiilin ja käytetyn venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan. Mainitut ja muut asiakasreferenssit voi suodattaa alan, käytön ja/tai tuoteryhmän mukaan.

Otsikko
sivuliike
Productgroup
Metallisten mikrokomponenttien valmistus pinnoittamalla

Monimutkaisten mikrorakenneosien geometrioiden toteuttaminen ei ole enää mahdollista perinteisten mekaanisten menettelyjen avulla ilman pintakalvoja.

lisää
Mikroelektroniikka ja puolijohdetuotanto
Virtaamamittari, Kalvoventtiilit, Palloventtiilit
Prosessilaite - märkäpenkki / venttiilit, putket ja tiivisteet

Mikrosiruja valmistettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota käytettävien materiaalien ja tuotantoympäristön puhtauteen.

lisää
Mikroelektroniikka ja puolijohdetuotanto
Kalvoventtiilit
GEMÜ iComLine integrointi koteloiden ja säiliöiden seiniin

Venttiililohko on pienikokoinen venttiiliratkaisu, johon kuuluu useita istukkaventtiilejä, tiivisteitä tai liitäntöjä ja tunnistimia.

lisää
Mikroelektroniikka ja puolijohdetuotanto
Kalvoistukkaventtiilit
GEMÜ CleanStar DFS Fusion -kemikaalisekoitusjärjestelmissä käyttöä varten

Puolijohdevalmistuksessa kemikaaleja käytetään lähes kaikissa prosesseissa, etenkin puhdistuksessa, pinnoituksessa ja etsauksessa.

lisää
Mikroelektroniikka ja puolijohdetuotanto
Kalvoventtiilit
Puhdistettujen kemikaalien syöttölaitteisto

Esimerkiksi tietokoneissa käytettävien mikrosirujen valmistuksessa jokaisen valmistusprosessin on täytettävät tiukat puhtaudelle asetettavat vaatimukset.

lisää
Mikroelektroniikka ja puolijohdetuotanto