Sovellukset

Anwendungsfälle

Sovellukset

Käyttötapausten yhteydessä esittelemme teknisiä ratkaisuja prosessitekniikan tarpeisiin. Samalla kuvaamme kulloisenkin ominaisuusprofiilin ja käytetyn venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan. Mainitut ja muut asiakasreferenssit voi suodattaa alan, käytön ja/tai tuoteryhmän mukaan.

1 2 3
Otsikko
sivuliike
Productgroup
Meriveden suolanpoisto käänteisosmoosin avulla (RO)

Muutama vuosi sitten Singapore aloitti oman alueensa juomaveden käsittelyn. Hyflux Ltd suunnitteli ja rakensi ensimmäisen suuren meriveden suolanpoistolaitteiston "TUAS Desalination".

lisää
Teollinen vedenkäsittely
Esiohjausventtiilit, Läppäventtiilit
Kattilan syöttöveden täysi suolanpoisto ioninvaihtimen avulla

Veteen liuenneet suolat syövyttävät höyrykattilalaitteistoja ja kertyvät niihin kiinni. Sen estämiseksi kattilan syöttöveden laadulle asetetaan tärkeitä edellytyksiä höyrykattilan toimintatavasta ja rakent...

lisää
Teollinen vedenkäsittely
Asennonilmaisimet ja venttiilikytkennät, Virtaamamittari, Kalvoventtiilit
Boorin poistaminen

Maailman terveysjärjestön (WHO) tietojen mukaan boori on haitallista, jos sitä on juomavedessä yli 0,5 mg/l.

lisää
Teollinen vedenkäsittely
Asento- ja prosessisäätimet, Kalvoventtiilit
Jäteveden ja liuotinaineiden tyhjiöhöyrystin

Tyhjiöhöyrystintä käytetään muiden aineiden vaikutuksesta muuttuneiden nesteiden tiivistämiseen. Menetelmää käytetään etenkin jätevesien ja epäpuhtaiden liuotinaineiden erotteluun.

lisää
Teollinen vedenkäsittely
Asento- ja prosessisäätimet, Läppäventtiilit
Trollmühlen vesilaitoksen GEMÜ-läppäventtiilit - uraaninpoisto ja osittainen suolanpoisto Uranex®- ja Carix®-menettelyjen avulla

Trollmühlen vesihuoltoyhtymään kuuluva Windesheimin vesilaitos saa vetensä Reinistä ja se käsittelee 2,2 miljoonaa m³ juomavettä vuosittain.

lisää
Teollinen vedenkäsittely
Läppäventtiilit, Palloventtiilit, Istukkaventtiilit
1 2 3