Sovellukset

Anwendungsfälle

Sovellukset

Käyttötapausten yhteydessä esittelemme teknisiä ratkaisuja prosessitekniikan tarpeisiin. Samalla kuvaamme kulloisenkin ominaisuusprofiilin ja käytetyn venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan. Mainitut ja muut asiakasreferenssit voi suodattaa alan, käytön ja/tai tuoteryhmän mukaan.

Otsikko
sivuliike
Productgroup
Galvaanisten kylpyjen ilmamäärän säätö

Galvaanisissa prosesseissa galvaanisesti pinnoitettavien osien pinnalle ei muodostu kaasukuplia. Jos kaasukuplat tarttuvat kiinni osien pintaan, siitä voi aiheutua sulkeumia ja pinnoitevirheitä.

lisää
Pintakäsittelytekniikka
Asento- ja prosessisäätimet
Teräsruuvien pintakäsittely

Teräksisten ruuvien, muttereiden, aluslevyjen ja naulojen suojaamiseksi korroosiolta niiden pinnat käsitellään galvanoimalla.

lisää
Pintakäsittelytekniikka
Magneettiventtiilit, Kalvoventtiilit
Sorasuodatinlaitteisto ja ioninvaihdin galvaanisten jätevesien käsittelyyn

Työkappaleiden ja esineiden metallipinnoitteet on tarkoitettu yleensä suojaamaan korroosiolta ja kulumiselta.

lisää
Pintakäsittelytekniikka
Virtaamamittari, Kalvoventtiilit