GEMÜ-jobportaal

Voorbereiding op de volgende stap

GEMÜ-jobportaal

Wij bieden individuele instapmogelijkheden, internationale projecten en perspectieven voor een interessante toekomst bij een groeiend familiebedrijf met een persoonlijke sfeer. De taakomschrijvingen vermelden wij telkens in de taal waarin u de betreffende handeling hoofdzakelijk zult uitvoeren.

The job descriptions we provide for you will always be written in the language you will mainly use to carry out the respective work.