På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ jobbportal

Förberedelser för nästa steg

Vi erbjuder individuella instegsmöjligheter, internationella projekt och utsikter för en spännande framtid i ett växande familjeföretag med personlig atmosfär.

Vi utformar alltid arbetsbeskrivningarna på det vanligaste språket där åtgärden ska utföras.