Veilige montage en inbedrijfstelling van membraanafsluiters door de multifunctionele adapter GEMÜ PPF

Veilige montage en inbedrijfstelling van membraanafsluiters door de multifunctionele adapter GEMÜ PPF

multifunctionele adapter GEMÜ PPF

Met de multifunctionele adapter GEMÜ PPF (Pressure, Passivation, Flushing) kan voorkomen worden dat er vreemde deeltjes tijdens de inbouw van membraanafsluiters binnendringen. Zodoende kan veel geld bespaard worden.

In principe bestaat bij alle montagewerkzaamheden aan leidingen zoals bij de inbouw van afsluiters een besmettingsrisico. Vreemde deeltjes of verontreinigingen in leidingsystemen kunnen ertoe leiden dat bijvoorbeeld een medicamentbatch afgekeurd moet worden, wat aanzienlijke economische gevolgen kan hebben. Nog ernstiger is echter het risico dat een besmetting niet tijdig herkend wordt en patiënten risico lopen.
Een ander economisch risico in de tijd is dat door vreemde deeltjes ook installatiecomponenten zoals pompen en warmtewisselaars geblokkeerd of zelfs beschadigd kunnen raken en zodoende het proces onderbroken moet worden.  
Met de statisch multifunctionele adapters GEMÜ PPF (Pressure, Passivation, Flushing) uit roestvast staal 1.4435 kan het binnendringen van vreemde deeltjes tijdens de inbouw van membraanafsluiters worden vermeden. De adapter wordt direct na de demontage van de afsluiteraandrijving en membraan op de afsluiterbehuizing gemonteerd en biedt zodoende bescherming voor de afsluiterzitting. GEMÜ PPF mag pas na voltooiing van de installatie, maar moet wel vóór de sterilisatie van de installatie worden verwijderd. De afdichting over de rand en naar buiten gebeurt via een EPDM-afdichting die conform FDA en USP Class VI is goedgekeurd. De bevestigingsmethode gebeurt, zoals gebruikelijk bij membraanafsluiters, met vier schroeven of bij membraangrootte 100 met acht schroeven. Nadat de multifunctionele adapter op het afsluiterhuis werd aangebracht, kan deze als lasgasdoorvoer voor het aanlassen van de behuizingen worden gebruikt. De aansluitende in- of doorvoer van het passiveringsmedium voor de bescherming van het oppervlak tegen corrosie kan eveneens door middel van adapters plaatsvinden.
Voor een endoscopisch onderzoek kan een camera eveneens via de aansluitingen van de GEMÜ PPF in het leidingssysteem ingevoerd als een slang om te spoelen aangesloten worden. Omdat de adapter met gebruik van de complete aansluitstukdiameter is gefabriceerd, biedt deze constructie een optimale spoeling. Deze kan in beide doorstroomrichtingen uitgevoerd worden. Een afsluitende druktest kan met GEMÜ PPF tot 16 bar bedrijfsdruk plaatsvinden.
De herbruikbare multifunctionele adapters werden voor diverse membraangroottes geconstrueerd en zijn in de groottes van MG 8 tot MG 100 verkrijgbaar. Daarmee biedt GEMÜ een comfortabele en betrouwbare oplossing om verontreinigingen of het binnendringen van vreemde deeltjes bij de inbouw van afsluiters in leidingen te voorkomen.

PPF
.jpg
299 K
nl
.docx
11,39 K