Säker montering och idrifttagande av membranventil med multifunktionsadaptern GEMÜ PPF

Mit den multifunktionellen Adaptern GEMÜ PPF (Pressure, Passivation, Flushing) kann dem Eindringen von Fremdpartikeln während des Einbaus von Membranventilen vorgebeugt und dadurch viel Geld gespart werden.

Säker montering och idrifttagande av membranventil med multifunktionsadaptern GEMÜ PPF

Multifunktionsadapter GEMÜ PPF

Med den flexibla adaptern GEMÜ PPF (Pressure, Passivation, Flushing) går det att förhindra att främmande partiklar tränger in vid inbyggnad av membranventiler, vilket sparar mycket pengar på sikt.

Normalt innebär all montering på rörledningar, till exempel av ventiler, att det finns risk för kontaminering. Skräp och smuts i rörledningssystemet kan leda till att en hel läkemedelsbatch måste kasseras, vilket i sin tur kan leda till stora kostnader. Ännu värre blir det om föroreningarna inte upptäcks i tid och patienterna riskerar att komma till skada.
Något som kan kosta både tid och pengar är när skräp täpper till eller skadar anläggningskomponenter som pumpar och värmeväxlare och hela processen måste avbrytas.  
Med de statiska multifunktionsadaptrarna GEMÜ PPF (Pressure, Passivation, Flushing) i rostfritt stål 1.4435 går det att förhindra att det kommer in föroreningar när membranventilerna monteras. Adaptern monteras på ventilhuset omedelbart efter att manöverdonet har demonterats, och skyddar då sätet direkt. GEMÜ PPF får inte tas bort förrän installationen är avslutad men ska däremot avlägsnas innan anläggningen steriliseras. Tätningen runt övergången och mot utsidan består av en EPDM-packning som är godkänd enligt FDA och USP Class VI. Fastsättningen sker precis som på membranventiler med fyra skruvar, och i membrandimension 100 med åtta skruvar. När multifunktionsadaptern har satts på plats på ventilhuset kan den användas som svetsgasledning vid fastsvetsningen av huset. När passiviseringsmediet sedan ska försa in i eller genom systemet för att skydda ytan mot korrosion, kan detta också göras med adapter.
Vid inspektion med endoskop går det dessutom att föra in en kamera och en spolslang i rörledningssystemet via GEMÜ PPF-anslutningen. Eftersom adaptern är konstruerad så att hela rördiametern utnyttjas blir spolningen optimal. Spolningen går att göra i båda flödesriktningar. En avslutande tryckprovning kan göras med GEMÜ PPF med ett arbetstryck på upp till 16 bar.
De återanvändbara multifunktionsadaptrarna är konstruerade för olika membranstorlekar och finns i dimensionerna 8–100. Därmed erbjuder GEMÜ en praktisk och säker lösning för att förhindra att det kommer in smuts och främmande partiklar vid montering av ventiler i rörledningar.

PPF
.jpg
299 K
sv
.docx
11,32 K