Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Säker montering och idrifttagande av membranventil med multifunktionsadaptern GEMÜ PPF

Mit den multifunktionellen Adaptern GEMÜ PPF (Pressure, Passivation, Flushing) kann dem Eindringen von Fremdpartikeln während des Einbaus von Membranventilen vorgebeugt und dadurch viel Geld gespart werden.

Säker montering och idrifttagande av membranventil med multifunktionsadaptern GEMÜ PPF

Multifunktionsadapter GEMÜ PPF

Med den flexibla adaptern GEMÜ PPF (Pressure, Passivation, Flushing) går det att förhindra att främmande partiklar tränger in vid inbyggnad av membranventiler, vilket sparar mycket pengar på sikt.

Normalt innebär all montering på rörledningar, till exempel av ventiler, att det finns risk för kontaminering. Skräp och smuts i rörledningssystemet kan leda till att en hel läkemedelsbatch måste kasseras, vilket i sin tur kan leda till stora kostnader. Ännu värre blir det om föroreningarna inte upptäcks i tid och patienterna riskerar att komma till skada.
Något som kan kosta både tid och pengar är när skräp täpper till eller skadar anläggningskomponenter som pumpar och värmeväxlare och hela processen måste avbrytas.  
Med de statiska multifunktionsadaptrarna GEMÜ PPF (Pressure, Passivation, Flushing) i rostfritt stål 1.4435 går det att förhindra att det kommer in föroreningar när membranventilerna monteras. Adaptern monteras på ventilhuset omedelbart efter att manöverdonet har demonterats, och skyddar då sätet direkt. GEMÜ PPF får inte tas bort förrän installationen är avslutad men ska däremot avlägsnas innan anläggningen steriliseras. Tätningen runt övergången och mot utsidan består av en EPDM-packning som är godkänd enligt FDA och USP Class VI. Fastsättningen sker precis som på membranventiler med fyra skruvar, och i membrandimension 100 med åtta skruvar. När multifunktionsadaptern har satts på plats på ventilhuset kan den användas som svetsgasledning vid fastsvetsningen av huset. När passiviseringsmediet sedan ska försa in i eller genom systemet för att skydda ytan mot korrosion, kan detta också göras med adapter.
Vid inspektion med endoskop går det dessutom att föra in en kamera och en spolslang i rörledningssystemet via GEMÜ PPF-anslutningen. Eftersom adaptern är konstruerad så att hela rördiametern utnyttjas blir spolningen optimal. Spolningen går att göra i båda flödesriktningar. En avslutande tryckprovning kan göras med GEMÜ PPF med ett arbetstryck på upp till 16 bar.
De återanvändbara multifunktionsadaptrarna är konstruerade för olika membranstorlekar och finns i dimensionerna 8–100. Därmed erbjuder GEMÜ en praktisk och säker lösning för att förhindra att det kommer in smuts och främmande partiklar vid montering av ventiler i rörledningar.

PPF
.jpg
299 K
sv
.docx
11,32 K