På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Focus on GEMÜ training: An insight into the normal working day

Focus on GEMÜ training: An insight into the normal working day

Video only available in German! GEMÜ offers nine exciting training professions for a suitable introduction into a successful career. One of our apprentices guides us through the company, into the training workshop and on to the GEMÜ Dome Development and Innovation Centre. He also explains his day-to-day work at GEMÜ.