På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ M blocks for sterile applications: Example of three valve seats

GEMÜ M blocks for sterile applications: Example of three valve seats

Complex processes – often using complicated welded assemblies – are still being implemented today, more than 20 years after the market launch of the first M blocks. The animation shows how three valve seats – instead of being joined by welded seams – can be integrated into one block of material which is also designed to be optimized in terms of draining and dead space (low hold-up volume, small wetted area, minimal dead space).