På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Diaphragm replacement for GEMÜ C60

Diaphragm replacement on GEMÜ C60

The video demonstrates and explains how the PTFE/EPDM diaphragm is changed for the GEMÜ C60 diaphragm valve.