På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Applikationer

Exempel på applikationer

1 2 3
Rubrik
Applikations
Produktgrupp
Ångsterilisering

Företaget Holzner planerar och bygger ångsterilisatorer för medicinteknisk användning (enligt DIN285). I sterilisatorerna avlägsnas eller inaktiveras mikroorganismerna genom en kombination av ånga och tryck.

mer
Läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetika
Sätesventiler, Kulventiler
Innovativ frystorkning av läkemedel

Läkemedelstillverkning bygger i många fall på biotekniska processer. Läkemedlens molekylstruktur är vanligen mycket komplex och instabil i flytande form.

mer
Läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetika
Membranventiler, Vridspjällsventiler, Elektriska gränslägesindikatorer
Översilningsprocess med hett vatten

Steriliseringen av vätskor spelar en viktig roll inom farmaceutisk och bioteknisk produktion. Det är lika viktigt inom forskning och utveckling som vid produktion av sterila varor eller hantering av lösningar på s...

mer
Läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetika
Vridspjällsventiler, Sätesventiler
Dosering av ultrarent vatten – förpackning av sterila plastkomponenter

Inom läkemedelsindustrin och medicintekniken ställs höga krav på processäkerheten vid förpackning av sterila plastkomponenter.

mer
Läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetika
Membransätesventil
Tappning av infusionslösningar

En tysk Life Science-specialist har projekterat, konstruerat och driftsatt en komplett produktionslinje för framställning av infusionslösningar i Ryssland.

mer
Läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetika
Läges- och processregulatorer, Membranventiler
1 2 3