Applikationer

Exempel på applikationer

Applikationer

Under ”Exempel på applikationer” visar vi olika tekniska lösningar för processteknikområdet. Vi beskriver vilka krav den aktuella applikationen ställer och vilken ventil-, mät- och reglerteknik som används. För att få fram både dessa och ytterligare kundexempel kan du filtrera efter bransch, applikation och/eller produktgrupp.

1 2 3 4
Rubrik
Applikations
Produktgrupp
Anläggning för separation av vätskeblandningar

Av olika orsaker måste vätskeblandningar separeras eller också måste blandningsförhållandet ändras. Pervaporation/ångpermeabilitet (membranfiltrering) möjliggör separation av vatten/lösningsmedelsblandninga...

mer
Läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetika
Lägeskvitterare och ventilaktiveringar, Membranventiler
Avhärdning av farmaceutiskt vatten enl. USP/EP

Produktionen av farmaceutiskt vatten görs alltid med reningsmetoder i flera steg. Avhärdningen av vattnet är vanligtvis första steget i framställningskedjan.

mer
Läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetika
Lägeskvitterare och ventilaktiveringar, Flödesmätare
Blandare för framställning av hårfärger

Olika ämnen, mellanprodukter och färger blandas för att framställa hårfärger, toningsmedel och andra hårvårdsprodukter.

mer
Läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetika
Lägeskvitterare och ventilaktiveringar, Sätesventiler
Produktionsanläggning för flytande ämnen inom läkemedelsindustrin

Olika flytande läkemedelsprodukter kan tillverkas och lagras på nya och helautomatiska anläggningar. Var och en av de tre produktionsbehållarna med 500, 1000 och 2000 liter effektiv volym kan förbindas via ett om...

mer
Läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetika
Lägeskvitterare och ventilaktiveringar, Membranventiler
Produktionsanläggning för vätskor

Anläggningen används för tillverkning av läkemedelsvätskor och består av försörjning av råmaterial, preparering, blandning av vätskor och rengöring.

mer
Läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetika
Lägeskvitterare och ventilaktiveringar, Membranventiler
1 2 3 4