Applikationer

Exempel på applikationer

Applikationer

Under ”Exempel på applikationer” visar vi olika tekniska lösningar för processteknikområdet. Vi beskriver vilka krav den aktuella applikationen ställer och vilken ventil-, mät- och reglerteknik som används. För att få fram både dessa och ytterligare kundexempel kan du filtrera efter bransch, applikation och/eller produktgrupp.

1 2 3
Rubrik
Applikations
Produktgrupp
Havsvattenavsaltning med omvänd osmos (RO)

Singapore började för några år sedan att ta dricksvattenförsörjningen i sina egna händer. Den första stora avsaltningsanläggningen för havsvatten ”TUAS Desalination” byggdes och planerades av Hyflux Ltd.

mer
Industriell vattenrening
Styrventiler, Vridspjällsventiler
Helavsaltning av matarvatten till pannor med jonbytare

I anläggningar med ångpannor leder salterna som finns lösta i vattnet till korrosion och avlagringar. För att förhindra detta finns det allt efter driftsätt och konstruktion av ångbildaren viktiga krav på kval...

mer
Industriell vattenrening
Lägeskvitterare och ventilaktiveringar, Flödesmätare, Membranventiler
Bordekontaminering

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är en bor i dricksvatten skadligt i en halt av över 0,5 mg/l. Dessutom visar det sig att en hög andel bor i vattnet som används för bevattning av grödor kan vara skadlig ...

mer
Industriell vattenrening
Läges- och processregulatorer, Membranventiler
Vakuumförångare för avloppsvatten och lösningsmedel

Vakuumförångare används för att reducera vätskeandelen i ämnen. Denna metod används ofta vid separation av avloppsvatten eller förorenade lösningar.

mer
Industriell vattenrening
Läges- och processregulatorer, Vridspjällsventiler
GEMÜ-spjällventiler i vattenverket i Trollmühle – uranavskiljning och delavsaltning med Uranex®- och Carix®-metoden

Vattenverket Trollmühle i Windesheim nära Bingen am Rhein förser för närvarande cirka 43 000 människor i 14 000 hushåll med 2,2 miljoner m³ dricksvatten per år.

mer
Industriell vattenrening
Vridspjällsventiler, Kulventiler, Sätesventiler
1 2 3