På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Applikationer

Exempel på applikationer

1 2 3 4
Rubrik
Applikations
Produktgrupp
Sandfiltreringsanläggning och jonbytare för rening av avloppsvatten från galvaniseringsfabriker
mer
Vattenbehandling
Membranventiler, Flödesmätare
GEMÜ-spjällventiler i vattenverket i Trollmühle – uranavskiljning och delavsaltning med Uranex®- och Carix®-metoden
mer
Vattenbehandling
Vridspjäll, Kulventiler
GEMÜ-spjällventiler i vattenverket i Niedernhall – delavsaltning med CARIX®-metoden
mer
Vattenbehandling
Vridspjäll, Kulventiler
Flervägsventilblock: Framtagning av ultrarent vatten – jonbytare, omvänd osmos och elektroavjonisering
mer
Vattenbehandling
Membranventiler, Läges- och processregulatorer
Helavsaltning av matarvatten till pannor med jonbytare
mer
Vattenbehandling
Membranventiler, Elektriska gränslägesindikatorer, Flödesmätare
1 2 3 4