På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Applikationer

Exempel på applikationer

Under ”Exempel på applikationer” visar vi olika tekniska lösningar för processteknikområdet. Vi beskriver vilka krav den aktuella applikationen ställer och vilken ventil-, mät- och reglerteknik som används. För att få fram både dessa och ytterligare kundexempel kan du filtrera efter bransch, applikation och/eller produktgrupp.

1 2 3
Rubrik
Applikations
Produktgrupp
Vattenreningsanläggningar inom poolteknik

För att inget ska komma i vägen för badnöjet i en simhall eller ett utomhusbad är några viktiga processteg för att upprätthålla vattenkvaliteten nödvändiga, både före och under pågående bad.

mer
Vattenbehandling
Vridspjällsventiler
GEMÜ-spjällventiler i vattenverket i Trollmühle – uranavskiljning och delavsaltning med Uranex®- och Carix®-metoden

Vattenverket Trollmühle i Windesheim nära Bingen am Rhein förser för närvarande cirka 43 000 människor i 14 000 hushåll med 2,2 miljoner m³ dricksvatten per år.

mer
Vattenbehandling
Vridspjällsventiler, Kulventiler
GEMÜ-spjällventiler i vattenverket i Niedernhall – delavsaltning med CARIX®-metoden

Det inmatade obehandlade vattnet bearbetas i vattenverket i Niedernhall i olika beredningsnivåer: först filtreras det med ultrafiltrering, sedan avhärdas det med en jonbytare och slutligen steriliseras det med UV-d...

mer
Vattenbehandling
Vridspjällsventiler, Kulventiler
Helavsaltning av matarvatten till pannor med jonbytare

I anläggningar med ångpannor leder salterna som finns lösta i vattnet till korrosion och avlagringar. För att förhindra detta finns det allt efter driftsätt och konstruktion av ångbildaren viktiga krav på kval...

mer
Vattenbehandling
Membranventiler, Elektriska gränslägesindikatorer, Flödesmätare
Dricksvattenreservoar

Förutom källvattentag, brunnar, pumpstationer, vattenrening och distributionssystem påverkar typen av vattenmagasinering avsevärt kvaliteten på dricksvattnet.

mer
Vattenbehandling
Vridspjällsventiler
1 2 3