Impressum

Impressum

Utgivare

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6–8
74653 Ingelfingen
Telefon: +49 7940 123-0
Fax: +49 7940 123-192
info(at)gemue.de

Kommanditbolag säte 74653 Ingelfingen
Registerdomstol Stuttgart HRA 590394
Delägare GEMÜ Gebr. Müller GmbH Sitz 74653 Ingelfingen
Registerdomstol Stuttgart HRB 590215
Företagsledning: Gert Müller, Stephan Müller, Matthias Fick
Momsreg.nr: VAT-Reg.-No.: DE 1 4628 1082

Koordination webbplats:
Roland Karle - Global Marketing
webmaster(at)gemue.de

Upphovsrätt och närstående rättigheter GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

Med ensamrätt. Alla texter, bilder, ljud-, video- och animationsfiler, all grafik, samt deras placering på GEMÜs webbplats omfattas av upphovsrätten och immaterialrätten. Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, distribueras, modifieras eller tillgängliggöras för tredje part i kommersiella syften. Vissa av sidorna på vår webbplats innehåller dessutom material som skyddas av upphovsrätten för tredje part och som har gjorts tillgänglig för användning på denna webbplats.

Ansvarsfrihet

GEMÜ skapar webbplatserna med stor omsorg och uppdaterar innehållet regelbundet. GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG tar dock inget ansvar för att den information som tillhandahålls är aktuell, korrekt och fullständig eller att informationen alltid är tillgänglig utan störningar.

I synnerhet ansvarar GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG inte för direkta eller indirekta skador (avtalsenliga och icke-avtalsenliga), som uppstår på grund av eller i samband med den information som tillhandahålls på denna webbplats.

Det ovan nämnda gäller även för anslutningar (”länkar”) som vår webbplats hänvisar till direkt eller indirekt. Besökaren följer länkar till andra webbplatser på egen risk och använder dessa enligt gällande användarvillkor för respektive webbplats.