På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Tvättmedelsdoseringsanläggningar för stora tvätterier

Extendable multi-port valve blocks - Dosing installations for detergent in industrial laundries
Företaget Seitz från Kriftel producerar många olika typer av tvättmedel för stora tvätterier och tillverkar även automatiserade anläggningar för tvättmedelsdosering. Ett nyckelelement i sådana anläggningar är de kompakta flervägsventilblocken från GEMÜ, som hanterar funktionerna för dosering, fördelning och sköljning.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

WASCHMITTELDOSIERANLAGEN
pdf
232 KB
GB
pdf
225 KB