På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Inköp & leverantörer

GEMÜ organiserar sina inköp centralt eller lokalt beroende på produktgrupp.

Kontors- och förbrukningsmaterial

Kontakta respektive GEMÜ-filial direkt.

Produktions- och investeringsprodukter

I dessa kategorier behöver GEMÜ endast produkter till sina produktionsanläggningar i Tyskland, Frankrike, Schweiz, Brasilien, Kina och USA.