På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Ångsterilisering

Steam sterilization
Företaget Holzner planerar och bygger ångsterilisatorer för medicinteknisk användning (enligt DIN285). I sterilisatorerna avlägsnas eller inaktiveras mikroorganismerna genom en kombination av ånga och tryck. I hela anläggningen används sätes- och kulventiler från GEMÜ.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

DE
pdf
153 KB
GB
pdf
140 KB