På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Ultraljudsrengöring

Ultrasonic cleaning
Den högklassiga rengöringen spelar en betydande roll vid service och underhåll av verktygsformar, t.ex. för tillverkning av gummi- och plastformkomponenter. Det finns ett stort antal olika procedurer för att rengöra komponenter. Traditionell kemisk rengöring är ofta inte grundlig ännu och förbrukar dessutom stora mängder rengöringsmedel. Detta gör att driftskostnaderna ökar dramatiskt och belastning på miljön blir större. Ultraljudsrengöringsanläggningar uppnår betydligt bättre rengöringsresultat med lägre kemikalieförbrukning.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

DE
pdf
258 KB
GB
pdf
158 KB