Medicinsk teknik: Laboratorie- och analysinstrument

Medicinsk teknik: Laboratorie- och analysinstrument

GEMÜ utvecklar och tillverkar ventiler som används i olika laboratorie- och analysinstrument, särskilt för dosering av fluider.

Säkerhet och noggrannhet genom automatisering

Styrning, övervakning och kontroll av olika tekniker, teknisk utrustning och data hör till vardagen inom diagnostik och terapi. Komplexa automater används därför allt mer i anläggningar. GEMÜ-ventiler och GEMÜ-MSR möjliggör snabba aktiveringscykler, snabb till-/frånkoppling och reglerstyrning.

Produktspektrum

GEMÜ-produkterna i användningsområdet läkemedelsindustri, bioteknik, kosmetik är utmärkta för användning i laboratorie- och analysinstrument.