På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Ny videoserie om montering, driftsättning, underhåll och service

Ny videoserie om underhåll och service

Handledning för ventil- och automatiseringskomponenter

Sedan mer än trettio år tillbaka håller GEMÜ praktiska utbildningar för service- och underhållspersonal på regeltekniska anläggningar. För att även snabbt och enkelt kunna hjälpa kunder oberoende av plats har utbildningsteamet nu publicerat flera videofilmer där man svarar på frågor, tar upp situationer som ofta uppstår och berättar om vanligt förekommande fel som kan leda till driftproblem.

Efter de första handledningsfilmerna om membranbyten i ventiler ligger fokus i den nya serien på montering, anslutning och inställning av automatiseringskomponenter och tillbehörsdelar. Dessutom har ytterligare två filmer lagts upp, där man särskilt riktar in sig på membranbyten av tvådelade elastomer-PTFE-membran.

Serien har sex delar och börjar med en handledning för driftsättning av lägesregulator GEMÜ 1435, som kan anpassas för linjär- och svängarmaturer. Förutom information om korrekt anslutning visas även den nödvändiga initieringsprocessen i detalj. Samtidigt publiceras även en film om montering och extern påbyggnad av reglerkomponenter.