På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Viktig information angående våra ordererkännanden fr.o.m. 1/3-2018

Important information regarding our order confirmations from 1st of March 2018

Viktig information angående våra ordererkännanden fr.o.m. 1/3-2018

Ändring från ankomstdatum till leveransdatum.

 

Bästa kund

 

Från och med 1/3-2018 kommer leveransdatum (leveransklar från vår lastkaj i Tyskland) visas på våra ordererkännanden och inte längre ankomstdatum som tidigare.

Leveransvillkor FCA Waldenburg om ej annat avtalats skriftligen.

På våra ordererkännanden erbjuds en länk som tillåter Tracking av godset efter ordern har skickats.

För leveranser till Sverige använder vi oss av GLS (Parcel Service) om inget annat har avtalats. Transporttiden är ca. 3 arbetsdagar. För expressfrakter (mot extrakostnad) använder vi oss av FEDEX eller TNT beroende på leveransadressen. Transporttiden är vanligtvis 24 timmar.

För leveranser till Norge använder vi oss av FEDEX. Transporttiden är ca. 5 arbetsdagar.

För leveranser till Finland använder vi oss av GLS (Parcel Service). Transporttiden är ca. 5 arbetsdagar.

För expressfrakter (mot extrakostnad) använder vi oss av FEDEX. Transporttiden är mellan 48 och 72 timmar.

Denna informationen kommer även att skickas ut per mail, till samtliga kunder.

Har ni frågor eller önskar mer information så tveka inte att kontakta oss på:

order(at)gemu.se 

eller: +46 31 -99 65 00

 

Vänliga hälsningar

Gemü teamet

 

 

Important information regarding our order confirmations from 1st of March 2018

Change from docking date to dispatch date.

 

Dear customer

 

We are going to change our order confirmations from 1st of March 2018 showing dispatch date (ready for dispatch at our logistic centre in Germany) instead of docking date as previous.

Delivery terms are FCA Waldenburg if no other agreements are made.

You can even find a link on our order confirmation which enables Tracking as soon as goods are dispatched.

 

For deliveries to Sweden we are using GLS (Parcel Service) if no other agreements are made. Transport time is approx. 3 working days. For express deliveries (with surcharge) we use either FEDEX or TNT depending on the delivery address. Transport time is normally 24h.

For deliveries to Norway we are using FEDEX. Transport time is approx. 5 working days.

For deliveries to Finland we are using GLS (Parcel Service) Transport time is approx. 5 working days.

For express deliveries (with surcharge) we use FEDEX. Transport time is between 48 and 72h.

 This information will also be sent out by mail, to all our customers.

If you have any questions or wish for more information, please don’t hesitate to contact us:

order(at)gemu.se 

or: +46 31 996500.

 

Kindest regards

Gemü team