Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Gränslägesbrytare för svängda armaturer

Gränslägesbrytare för svängda armaturer

GEMÜ tillverkar gränslägesindikatorer för svängda armaturer

Ventilspecialisten GEMÜ förser marknaden med elektriska gränslägesindikatorer för manuella och pneumatiska svängda armaturer.

För automatisering av processanläggningar registrerar gränslägesbrytaren GEMÜ LSC ventilens läge vid manuella och pneumatiska svängda armaturer. Detta signaleras med en optisk indikering och överförs till anläggningsstyrningen. Indikatorn GEMÜ LSC kan monteras på alla svängda armaturer, som vridspjällsventiler eller kulventiler, med standardgränssnitt VDI/VDE 3845. GEMÜ erbjuder förinstallerade lösningar av vridspjällsventiler eller kulventiler, men montering i efterhand är också möjligt. Upp till fyra positionsindikeringar kan registreras. Förutom enkla mikrobrytare finns även gränslägesbrytaren GEMÜ LSC med närhetsgivare med 2 resp. 3 ledningar. Den har kapslingsklass IP 67 och kan användas i explosionssäkra områden enligt ATEX och IECEX. Gränslägesbrytaren GEMÜ LSC har även kontrollerats vad gäller säkerhetsfunktionernas pålitlighet och har ett SIL-godkännande. En 3D-display resp. en AV/PÅ-LED-display finns som tillval. Dessutom finns olika elektriska anslutningar tillgängliga, som en M20-kabelförskruvning, en M12-kontakt eller en NPT-gängad anslutning. Förutom den induktiva dubbla givaren GEMÜ LSF utvidgar företaget i och med gränslägesbrytaren

GEMÜ LSC sitt utbud med gränslägesindikatorer för svängda armaturer och möjliggör på detta sätt integrering och styrning av svängda armaturer i automatiserade anläggningar.

.png
350 K
sv
.docx
16,55 K