Focus Money ger GEMÜ utmärkelsen ”Digital Champion 2023”

Focus Money ger GEMÜ utmärkelsen ”Digital Champion 2023”

Focus Money ger GEMÜ utmärkelsen ”Digital Champion 2023”

IMWF (Institut för für Management- und Wirtschaftsforschung – Institutet för forskning inom management och ekonomi) har på uppdrag av det tyska affärsmagasinet Focus Money och Deutschlandtest i en omfattande studie fastställt vilka som är ”Digital Champions 2023”. GEMÜ kom på femte plats i rankningen bland 91 framstående företag i branschen ”Maskinteknik- och anläggningskonstruktionsföretag“.

IMWF utgår ifrån att företag som modigt går i spetsen för digitaliseringen på lång sikt kommer att höra till vinnarna i sina branscher. För att fastställa vilka dessa företag är har studien brett och omfattande analyserat uttalanden inom kategorierna ”digitalisering”, ”teknik” och ”innovation” från 12 000 företag.

Studiens resultat bygger på metoden Social Listening och frågor ställda till företagen. Vid Social Listening letar man rätt på ca 1,5 miljoner omnämnanden om de undersökta företagen på nätet som sedan analyseras med hjälp av artificiell intelligens (AI). Vid datainhämtningen med frågeformulär frågar man om digitaliseringsåtgärder med frågor uppdelade i olika tematiska områden. Resultaten utvärderas sedan med ett poängsystem för att fastställa vilka som är ”Digital Champions 2023”.

Inom branschen ”Maskinteknik- och anläggningskonstruktionsföretag“ fick det Ingelfingenbaserade teknikföretaget GEMÜ 94,4 av 100 möjliga poäng och hamnade på femte plats bland sammanlagt 91 framträdande företag.
”Den föreliggande studien stärker oss i vår strategi att ständigt driva digitaliseringen i GEMÜ framåt över hela världen. Jag är övertygad om att den fortskridande digitaliseringen öppnar många möjligheter för GEMÜ-koncernen. Vårt mål är att vara långsiktigt framgångsrika genom att ligga i framkant och tidigt se möjligheterna”, säger Gert Müller, vd för och delägare i GEMÜ-koncernen.

GEMUE
.jpg
267 K
sv
.docx
49 K