Innovativ anpassningsteknik för en mer hygienisk tappning

Innovativ anpassningsteknik för en mer hygienisk tappning

Innovativ anpassningsteknik för en mer hygienisk tappning

Med det nya patenterade tätningssystemet för system med påfyllningsnålar eller påfyllningsrör har ventilspecialisten GEMÜ för första gången lyckats lansera en anpassningsmöjlighet för påfyllningsnålar som säkerställer hermetisk avskiljning mellan manöverdon och medium. Detta innebär att hisseffekten och kontaminering av mediet kan uteslutas. 

Utifrån påfyllningsventilerna GEMÜ F40 och GEMÜ F60 servoDrive har den beprövade PD-tekniken (plug diaphragm technology) utökats, så att plattformen nu också omfattar en ny PD-version med en gänga i rostfritt stål som pressas direkt in i PTFE-materialet under sintringsprocessen. Med det nya tätningssystemet krävs inte längre någon spolning bakom packningstätningarna. Dessutom elimineras risken för kontaminering på grund av smörjmedel från manöverdonet eller på grund av hisseffekten. Den nya GEMÜ PD bygger på de högpresterande manöverdonen GEMÜ F40 och GEMÜ F60 och förbättrar hygienen och prestandan för alla tappningstillämpningar i system med påfyllningsnålar eller påfyllningsrör oavsett medium och behållare.

För tappning av flytande och viskösa medier används ofta system med påfyllningsnålar eller påfyllningsrör. Denna princip används främst inom kosmetikaindustrin, för tappning av farmaceutiska produkter och inom livsmedelsindustrin, till exempel för mejeriprodukter, juicer och såser. Med det nya tätningssystemet erbjuder GEMÜ en möjlighet att höja säkerheten, noggrannheten och hastigheten i tappningsprocessen till en betydligt högre nivå.

Download

Pressmeddelande

docx503 KB

Iamge

jpg278 KB