Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Ventilteknik

Snabbsökning ventilerVridspjällTryckregleringsventiler
alla GEMÜs ventiler filtrerade efter ventilprincip, manövrering och ventilhusmaterialav metall och plast för industritillämpningar, kemisk industri samt vattenproduktion och vattenreningav plast för konstant arbets- eller systemtryck
KulventilerMagnetventilerFlervägsventilblock
av metall och plast för industriprocesser, vattenproduktion och vattenreningför snabba omkopplingar och doseringsfunktionerför att samla flera funktioner på mycket liten yta
Membranventiler metall aseptikMembranventiler engångsteknikMembranventiler metall industri
av rostfritt stål för läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetikav plaster som tål gammasterilisering för läkemedelstillverkningsprocesserför industritillämpningar
Membranventiler metall industri fodradeMembranventiler plastMembranventiler plast högrena
för aggressiva medier och höga temperaturerför vattenrening, kemisk industri, ytteknik och en lång rad olika industritillämpningarför processutrustning, distributionssystem för ultrarena kemikalier och anläggningar för framställning och distribution av ultrarent vatten
MembransätesventilerMembransätesventiler
Reglerventiler med sätesventilprincip
som 2/2-vägsventiler för mikroelektronik och halvledarindustrisom flervägsventilblock för mikroelektronik och halvledarindustriför reglering av rena vätskor och gaser samt neutrala och aggressiva medier
Reglering med andra ventilprinciperBackventiler och spjällbackventilerSätesventiler
med vridspjäll, med membranventiler, med kulventilerav plast och metall för en rad processer och tillämpningsområdenav metall och plast för snabba omkopplingar, höga temperaturer och reglertillämpningar
VentilmanöverdonAnslutningsteknikFörstyrningsventiler/pilotventiler
för sätes- och membranventilhus och för spjäll- och kulventilhusav PFA för högrena tillämpningarför tryckluftsstyrda ventiler, cylindrar och andra processkomponenter
Tillbehör till ventilerHögrena tillbehör till ventiler
till exempel slaglängdsbegränsning och optisk lägesindikeringtill exempel rördelar och slangar