GEMÜ forretningsområder

Tæt på kunderne og anvendelsesorienteret

GEMÜ forretningsområder

Med sin omorganisering i enkelte forretningsenheder tager GEMÜ højde for de stigende krav til procesteknikken.

Endnu mere kundenærhed

Med sit brede produktprogram kan GEMÜ tilbyde løsninger til vidt forskellige kundegrupper. For at kunne handle endnu mere kundeorienteret har vi dannet strategiske forretningsenheder:

Pharma, Food, Biotech

Industry

Forretningsenheden Pharma, Food & Biotech udgør det største forretningsområde i GEMÜ-gruppen. Med sin brede brugerviden og sine effektive produkter betjener den samtlige processer inden for farmaceutisk teknik, bioteknologi og kosmetik samt fødevare- og drikkevareindustrien.Forretningsenheden Industry hat på grund af de industrielle anvendelsers mangfoldighed specialiseret sig i fem fokusbrancher. Uanset om det gælder den industrielle vandbehandling, kemi- og miljøteknik eller den forarbejdende industri. Forretningsenheden Industry har den passende portefølje til dette og andre anvendelsesområder.
BrochureBrochure

Semiconductor

Medical

Forretningsenheden Semiconductor fokuserer på rene og højrene procesmedier inden for forskellige anvendelsesområder. Herunder ligger fokus på ventiler til anlæg i halvleder- og mikrochipproduktion, solcelle- og batteriproduktion samt fremstilling af ultrarene kemikalier.Som engineering- og produktionspartner for medicinaltekniske virksomheder og lægemiddelproducenter fremstiller GEMÜ Medical skræddersyede plastløsninger på virksomhedens egen renrumsfabrik.
BrochureBrochure

Service

Alle aktiviteter på after-sales-området er hos GEMÜ samlet i serviceafdelingen. De inddeles aktuelt i to hovedområder: Tekniske kurser og Customer Service.
Customer Service tilbyder kompetent support inden for idrifttagning, servicearbejde, reparationsydelser og anlægsscreening med henblik på procesoptimering. Inden for området "Tekniske kurser" tilbyder GEMÜ mange produkt- og anvendelseskurser samt professionel uddannelse af service- og vedligeholdelsespersonale.