Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜs affärsområden

Kundnära och användningsorienterat

GEMÜ tar hänsyn till de ökade kraven på processtekniken genom att omstrukturera vissa affärsområden.

Ännu närmre kunden

Med sitt breda produktutbud erbjuder GEMÜ lösningar för väldigt olika kundgrupper. För att arbeta ännu mer kundorienterat har strategiska affärsenheter skapats:

Pharma, Food, Biotech

Industry

Affärsenheten Pharma, Food & Biotech utgör GEMÜ-koncernens största affärsområde. Med sina breda användarkunskaper och effektiva produkter betjänar den samtliga processer inom läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetik, samt livsmedels- och dryckesindustrin.Affärsenheten Industry har på grund av mångfalden av industriella tillämpningar specialiserat sig på fem kärnbranscher. Vare sig det gäller industriell vattenrening, kemi- och miljöteknik eller processindustri. Affärsenheten Industry erbjuder ett passande sortiment för dessa och ytterligare användningsområden.
BroschyrBroschyr

Semiconductor

Medical

Affärsenheten Semiconductor fokuserar på rena och högrena processmedier inom olika användningsområden. Fokus ligger på ventiler för anläggningar för tillverkning av halvledare, microchip, solceller, batterier samt ultrarena kemikalier.I egenskap av partner inom teknik och produktion till medicintekniska företag och läkemedelstillverkare tillverkar GEMÜ Medical skräddarsydda plastlösningar i vår egen renrumsanläggning.
BroschyrBroschyr

Service

Under avdelningen Service samlar GEMÜ alla aktiviteter på eftermarknadsområdet. Dessa delas för närvande upp i två huvudområden: Teknisk utbildning och kundtjänst.
Kundtjänst ger kompetent stöd inom driftsättning, underhållsarbeten, reparationer, samt anläggningsgranskning för processoptimering. På området ”teknisk utbildning” erbjuder GEMÜ ett flertal utbildningar om produkter och applikationer samt yrkeskurser för service- och underhållspersonal.

Utbildningsbroschyrer

General terms of Services