GEMÜs affärsområden

Kundnära och användningsorienterat

GEMÜs affärsområden

GEMÜ tar hänsyn till de ökade kraven på processtekniken genom att omstrukturera vissa affärsområden.

Ännu närmre kunden

Med sitt breda produktutbud erbjuder GEMÜ lösningar för väldigt olika kundgrupper. För att arbeta ännu mer kundorienterat har strategiska affärsenheter skapats:

Pharma, Food, Biotech

Industry

Affärsenheten Pharma, Food & Biotech utgör GEMÜ-koncernens största affärsområde. Med sina breda användarkunskaper och effektiva produkter betjänar den samtliga processer inom läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetik, samt livsmedels- och dryckesindustrin.Affärsenheten Industry har på grund av mångfalden av industriella tillämpningar specialiserat sig på fem kärnbranscher. Vare sig det gäller industriell vattenrening, kemi- och miljöteknik eller processindustri. Affärsenheten Industry erbjuder ett passande sortiment för dessa och ytterligare användningsområden.
BroschyrBroschyr

Semiconductor

Medical

Affärsenheten Semiconductor fokuserar på rena och högrena processmedier inom olika användningsområden. Fokus ligger på ventiler för anläggningar för tillverkning av halvledare, microchip, solceller, batterier samt ultrarena kemikalier.I egenskap av partner inom teknik och produktion till medicintekniska företag och läkemedelstillverkare tillverkar GEMÜ Medical skräddarsydda plastlösningar i vår egen renrumsanläggning.
BroschyrBroschyr

Service

Under avdelningen Service samlar GEMÜ alla aktiviteter på eftermarknadsområdet. Dessa delas för närvande upp i två huvudområden: Teknisk utbildning och kundtjänst.
Kundtjänst ger kompetent stöd inom driftsättning, underhållsarbeten, reparationer, samt anläggningsgranskning för processoptimering. På området ”teknisk utbildning” erbjuder GEMÜ ett flertal utbildningar om produkter och applikationer samt yrkeskurser för service- och underhållspersonal.