GEMÜ Logistik

Global leveringsstabilitet

GEMÜ Logistik

Det integrerede produktions- og logistikcenter i Kupferzell i Tyskland står for en ny æra i forbindelse med udformningen af forsyningskæden i virksomheden GEMÜ.

For mange kunder er hurtig levering et vigtigt kriterium. For at forbedre dette er der tænkt over mange processer inden for samling og levering hos GEMÜ.

Levering over hele Europa

Det yderst moderne nybyggeri på den tredje, tyske lokalitet står for komplet procesintegration, lige fra indkøb af råmaterialer til levering til slutkunden. Ordrerelateret produktion, slutmontage og kontrol af komponenter og systemer sker nu optimeret på et sted.

Global planlægning

Sammenføringen af varestrømmene i et centralt, europæisk logistikcenter fører også på globalt plan til optimeret rådighed over produkterne. Dette skal udbygges yderligere ved, at der etableres et centralt forsendelseslager for hvert kontinent.