GEMÜ logistik

Global leveranssäkerhet

GEMÜ logistik

Det integrerade produktions- och logistikcentret Kupferzell i Tyskland står för en ny era vid utformningen av försörjningskedjan inom GEMÜ.

För många kunder är det viktigt att få leveranser i rätt tid. För att säkerställa detta har GEMÜ omprövat ett stort antal processer inom montering och leverans.

Leverans inom Europa

Det toppmoderna centret som är en av tre anläggningar i Tyskland står för processintegration, från inköp av råmaterial till leverans till slutkunder. Uppdragsrelaterad tillverkning, slutmontering och testning av komponenter och system sker nu samlat på ett ställe.

Global planering

Koncentrationen av varuflödet till ett centralt europeiskt logistikcentrum leder till en optimerad produkttillgänglighet, även internationellt. Det ska byggas ut ytterligare så att varje kontinent får ett centrallager