Symboler for procesventiler

Til ingeniører, planlæggere og procesteknikere

Symboler for procesventiler

Der har været et klart ønske fra mange ingeniører, der beskæftiger sig med planlægning af anlæg og grafisk præsentation af processer. "Prøv at få alle eksisterende ventilsymboler samlet under en hat". Da der ikke findes nogen sammenfattende standard for procesventiler, har vi efter omfattende undersøgelser samlet mange forskellige standarder, og logisk suppleret de manglende symboler. Ventilsymbolerne er også konverteret til de mest almindelige filformater, således at anlægsplanlæggere og brugere har mulighed for direkte at integrere symbolerne i grafik- og tekstfiler samt i CAD-systemer og forbindelsesdiagrammer. Formaterne eps, jpg og bmp er til rådighed til pc-applikationer og formatet dxf til CAD-systemer.

Du kan downloade symbolerne i pakker eller blot bestille en cd-rom hos os (kontaktvinduet).

Håndbog på engelsk

Indledning / licenser på engelsk

Symbolfiler