GEMÜ asennon- ja prosessisäätimet

GEMÜ asennon- ja prosessisäätimet

GEMÜn tuotevalikoima venttiilien prosessiautomatisointiin käsittää kolmipistesäätimiä moottoriventtiilien asennonsäätämiseen sekä sähköpneumaattisia säätimiä kääntö- ja lineaaritoimilaitteilla varustetuille pneumatiikkaventtiileille.  

Itse kehitetyt tuotteet

Säätimet on helppo perusasettaa, ja niissä on GEMÜn itse kehittämä speed-AP-toiminto. Hankalalta manuaaliselta säädöltä vältytään. Säätimet on sovitettu optimaalisesti GEMÜn venttiileihin.  

Sovitus muihin venttiilikoneistoihin

Oikeanlaisen liikematkatunnistimen avulla ne voidaan sovittaa hyvin vaivattomasti muihinkin venttiilikoneistoihin, ulkoinen asennus on mahdollinen.

Sähkömoottoritoimilaitteet

GEMÜllä on tarjolla useita venttiilimallisarjoja, joissa on sähkömoottoritoimilaite. Toiminnaltaan näitä toimilaitteita voidaan verrata sähköpneumaattisiin säätimiin. Toimilaiteet voidaan toimittaa sekä integroidulla asennonsäätimellä että yhdistetyllä asennon- ja prosessisäätimellä varustettuina.