GEMÜ läges- och processregulatorer

GEMÜ läges- och processregulatorer

GEMÜs produktsortiment för processautomation av ventiler omfattar trepunktsregulatorer för lägesreglering av elstyrda ventiler och elektropneumatiska regulatorer för pneumatiska ventiler med vridande och linjära manöverdon. 

Egen utveckling

Regulatorerna är enkla att initiera och har speed-AP-funktion som utvecklats av GEMÜ. På så sätt slipper man omständliga manuella inställningar. Regulatorerna är optimalt anpassade till GEMÜs ventiler. 

Anpassning till andra ventilmanöverdon

Med passande avståndsgivare kan man anpassa ventilmanöverdon till mycket låga kostnader. Extern montering är även möjlig.

Eldrivna manöverdon

GEMÜ har flera ventilserier med eldrivna manöverdon. Dessa manöverdon kan jämföras med elektropneumatiska regulatorer när det gäller funktionalitet. Manöverdonen finns både med integrerade lägesregulatorer och med kombinerade läges- och processregulatorer .