GEMÜn Sähkötoimiset venttiilikytkennät

GEMÜn Sähkötoimiset venttiilikytkennät

Pneumaattisesti toimivia kääntyväliikkeisiä venttiilejä ja lineaarisella toimilaitteella varustettuja venttiilejä käytetään usein yhdessä asennonosoittimen kanssa. 

Uusi sukupolvi

Laitetyypistä riippuu, valitaanko käyttöön mikro- vai lähestymiskytkin. Ne mahdollistavat luotettavan ääriasentoilmaisun, ja niin haluttaessa ne voidaan varustaa kenttäväyläliitännällä (esimerkiksi AS-rajapinnalla, DeviceNetillä jne.). Uusi sukupolvi on itseoppiva. Alkuasetuksen aikana tehtävän manuaalisen tai automaattisen pääteasemaohjelmoinnin avulla laitteet tunnistavat venttiilien ääriasennot. Mikro- tai lähestymiskytkimen hankalalta manuaaliselta säädöltä vältytään, ja laitteistojen sisäänajo tai uudelleen kalibrointi huoltotöiden jälkeen helpottuu merkittävästi.

Sähkömoottorikäyttöiset venttiilit

Sähkömoottorikäyttöisiin venttiileihin GEMÜllä on tarjolla lineaarinen toimilaite, jossa on asennon- ja prosessinsäädin. Jos haluat tarkempia tietoja, ota yhteyttä GEMÜ-yhteyshenkilöösi.