GEMÜ gränslägen och gränslägesboxar

GEMÜ gränslägen och gränslägesboxar

Pneumatiskt manövrerade manöverdon och ventiler med linjär manövrering används ofta tillsammans med gränslägeskvitteringar.  

Ny generation

Beroende på typen av instrument används mikrobrytare eller beröringsfria givare. De möjliggör en säker ändlägesregistrering och kan utrustas med fältbussanslutning (t.ex. AS-Interface, DeviceNet osv.). Den nya generationen är självlärande. Instrumentet registrerar ventilens ändlägen under initieringen genom manuell eller automatisk ändlägesprogrammering. På så sätt slipper man omständlig inställning av mikrobrytare eller beröringsfria givare. Det underlättar även vid inkörning av anläggningar eller återkalibrering efter underhållsarbeten.

Elmotordrivna ventiler

GEMÜ har ett linjärt manöverdon med läges- och processregulatorer för elmotordrivna ventiler. För mer information kontakta din GEMÜ-kontaktperson.