Käyttökaavalaskuri

Käyttökaavalaskuri

Pituusyksiköt

Lämpötilayksiköt

Paineyksiköt

Tilavuusvirta

Paino

Nesteet

Ylikriittinen tilavuusvirta
Alikriittinen tilavuusvirta

Kaasut

Ylikriittinen tilavuusvirta
Alikriittinen tilavuusvirta

Vesihöyry tyydyttynyt

Ylikriittinen tilavuusvirta
Alikriittinen tilavuusvirta

Vesi

Ylikriittinen tilavuusvirta
Alikriittinen tilavuusvirta

Vastuuvapauslauseke

GEMÜ Group ei ota mitään vastuuta ilmoitettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Vastuuvaatimukset, jotka koskevat ilmoitettujen tietojen käytöstä tai käyttämättömyydestä tai virheellisten tai puutteellisten tietojen käytöstä aiheutuneita aineellisia tai aineettomia vahinkoja, ovat täysin poissuljettuja edellyttäen, ettei ilmene mitään todistettavissa olevaa tahallisuuteen tai karkeaan huolimattomuuteen perustuvaa toimintaa. Kaikki tarjoukset ovat sitoumuksettomia ja sitomattomia. GEMÜ Group nimenomaisesti pidättää itsellään oikeuden muuttaa, täydentää ja poistaa sivujen osia tai kokonaisia sivuja tai estää julkaistujen tietojen käytön tilapäisesti tai lopullisesti ilman erityistä lupaa. Tämä vastuuvapauslauseke on nähtävänä Internet-sivuilla.